Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Uprawy > Chcesz dostać certyfikat integrowanej produkcji roślin? Oto co musisz zrobić
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 01.08.2023 14:00

Chcesz dostać certyfikat integrowanej produkcji roślin? Oto co musisz zrobić

Chłopiec na polu truskawek
unsplash.com

Wszyscy producenci rolni mogą rozpocząć prowadzenie produkcji rolnej w systemie integrowanej produkcji roślin (IP). Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca rolników do zdobywania certyfikacji.
 

Integrowana produkcja roślin

W czasach dużych wyzwań dla sektora rolnictwa wdrażanie nowoczesnych rozwiązań maksymalizujących zdrowe plony to zadanie nadrzędne wszystkich producentów rolnych. W tym celu przychodzi z pomocą integrowana produkcja (IP) będąca rozwijającym się systemem uprawy, który uwzględnia oczekiwania odbiorców zarówno do atrakcyjnie wyglądających płodów rolnych, jak i produktów o wysokich walorach jakościowych.

Eksperci PIORiN podkreślają, że „System integrowanej produkcji umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia”.

Do jednych z kluczowych idei IP należy również uwzględnienie celów ekologicznych z poszanowaniem bezpieczeństwa żywności. „Podstawą systemu IP są prawidłowo dobrane elementy takie jak: poprawny płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin oraz stosowanie w uzasadnionych sytuacjach środków ochrony roślin jak najmniej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu”, zaznaczają eksperci.

Zasady nadawania certyfikatu

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez PIORiN zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin powinien być zgłoszony corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Wszyscy producenci rolni zainteresowani otrzymaniem certyfikatu, muszą jednak uprzednio spełniać pewne wymagania.

Producent roślin, aby otrzymać certyfikację produkcji roślinnej, powinien przede wszystkim:

  • ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin,
  • prowadzić produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • stosować nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin,
  • dokumentować prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin,
  • przestrzegać przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach,
  • przestrzegać przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach. 

Dodatkowo w pobranych z gospodarstwa próbkach roślin i produktów roślinnych skierowanych do badań, nie może zostać stwierdzone przekroczenie najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.
 

O czym warto pamiętać?

Metodyki integrowanej produkcji roślin zawierają m.in. planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian, nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby, stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia, ochronę przed chorobami i szkodnikami z uwzględnieniem metod niechemicznych. Pełny wykaz metod prowadzenia produkcji zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin można znaleźć na stronie internetowej PIORiN w zakładce Publikacje.

Warto zaznaczyć, że certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin wydawane są na okres niezbędny do zbycia roślin jednak nieprzekraczający 12 miesięcy.

Każdy producent, otrzymujący certyfikat może używać Znaku Integrowanej Produkcji Roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat. Wzór znaku Główny Inspektor udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: piorin.gov.pl