Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Maszyny > Ciężkie czasy dla branży techniki rolniczej
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 26.06.2023 14:00

Ciężkie czasy dla branży techniki rolniczej

Traktor na polu
unsplash.com

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych wydała komunikat podsumowujący przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2023 roku badania dotyczące aktualnej i prognozowanej koniunktury w branży maszyn rolniczych.
 

Nastroje w branży

Jak podaje PIGMiUR, badanie jest cyklicznym rejestrem branży, powtarzanym co pół roku i przeprowadzanym od czerwca 2014 roku. Jej efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży rolnej (maszyn i urządzeń rolniczych) wśród przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w badaniu.

Zdaniem ekspertów, sytuacja w branży pogorszy się w najbliższym czasie. Jak podają wyniki badania „Ogólna wartość indeksu ponownie nieznacznie spadała i obecnie wynosi -2,50 punktu. Wartość ujemna oznacza, że wśród przedsiębiorców dominują negatywne nastroje i pesymistyczne przewidywania przyszłości. Negatywne nastroje nieznacznie, ale jeszcze się pogłębiają w stosunku do poprzedniego cyklu badania”.

Przyczyny spadku indeksu

Do głównych przyczyn niewielkiego spadku ogólnej wartości indeksu zaliczony został wzrost ilości przedsiębiorców, którzy uważają, że sytuacja w branży się zdecydowanie pogorszy. Jak podaje PIGMiUR „Obecnie niemal 28 proc. respondentów tak właśnie uważa, podczas gdy pół roku temu było to niespełna 12 proc. biorących udział w badaniu. Tym samym zmniejsza się odsetek odpowiedzi przewidujących polepszenie się koniunktury w branży”.

Drugim powodem, wpływającym negatywnie na wartość indeksu są przewidywania co do sprzedaży we własnych firmach. Eksperci szacują, że „Obecnie nieco ponad 50 proc. przedsiębiorców przewiduje, że tegoroczne wyniki będą gorsze niż w 2022 roku – to o 5 punktów procentowych więcej tego typu odpowiedzi niż pół roku temu”.

Wstrzymywanie inwestycji

Jak pokazują badania, na negatywne nastroje w branży „miała i ma wpływ ogólna sytuacja w rolnictwie i to, co stanowi największy problem, czyli napływ zbóż i innych produktów rolnych w Ukrainy”. Co więcej, eksperci mówią, że sytuacja ta wpływa na decyzje rolników dotyczące inwestycji w gospodarstwa.

Na zakończenie komunikatu PIGMiUR dodaje, że „Patrząc na wyniki badania, przedsiębiorcy przewidują, że znaczna część rolników nie będzie teraz inwestować, zapewne wstrzyma się z nimi i poczeka na lepsze czasy, a to bezsprzecznie będzie miało wpływ na sytuację firm działających w branży maszyn i urządzeń rolniczych. Większość z nich spodziewa się w najbliższym czasie gorszej koniunktury”.