RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Czy na wsi obowiązuje cisza nocna? Wyjaśniamy
Magdalena Więckowska
Magdalena Więckowska 17.06.2022 02:02

Czy na wsi obowiązuje cisza nocna? Wyjaśniamy

cisza nocna
unsplash.com / fot. T. McCartney

Czy na wsi obowiązuje cisza nocna? Choć pytanie to zadaje sobie wiele osób, to jedynie niewielka liczba z nich wie, z jakimi podstawami prawnymi mamy do czynienia w przypadku problemów z zakłócaniem odpoczynku nocnego w najbliższym sąsiedztwie.

Faktem jest, że choć zakłócanie ciszy nocnej jest prawem zwyczajowym, to - niezależnie od miejsca zamieszkania - można ponieść konsekwencje uporczywego naruszania spokoju nocnego innych ludzi.

Czy na wsi obowiązuje cisza nocna?

Polskie prawo nie definiuje pojęcia ciszy nocnej - jest to tzw. prawo zwyczajowe, którego przestrzeganie umożliwia spokojne zamieszkiwanie ludzi na danym terenie. Brak bezpośrednich odniesień prawnych na temat ciszy nocnej nie jest jednak powodem, dla której potrzebę odpoczynku nocnego innych osób można lekceważyć.

Powszechnie przyjmuje się, że cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 - wtedy większość ludzi udaje się na nocny spoczynek i nie prowadzi aktywnego trybu życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia natężenie dźwięków w nocy nie powinno przekraczać 50dB, co jest porównywalne do odgłosów rozmawiającego tłumu ludzi.

Co jednak w przypadku życia na wsi, zwłaszcza w okresie żniw, kiedy rolnicy muszą dokończyć hałaśliwe prace na polach po godzinie 22:00? Sprawa budzi wiele kontrowersji i sąsiedzkich sporów, a rolnicy twierdzą zgodnie, że cisza nocna na wsi w czasie zbiorów plonów nie powinna ich w ogóle obowiązywać.

Cisza nocna - co mówi prawo?

W kodeksie wykroczeń istnieje artykuł, którego odniesienie może być stosowane przy rozstrzyganiu sporów o naruszanie ciszy nocnej:

Art51 § 1Kto krzykiemhałasemalarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokójporządek publicznyspoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznympodlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Kluczowe jest tutaj określenie, czy sprawca hałasu dopuścił się wybryku - tj. czynności, która odbiega od przyjętego w danym miejscu, czasie i okolicznościach. Wybryk zatem będzie miał miejsce, gdy czyn sprawcy odbiega od przyjętych w danej sytuacji obowiązujących norm postępowania. Czy jednak można powiedzieć, że koszenie zboża w czasie żniw jest niezgodne z normami postępowania na wsi?

Sąd Najwyższy w wyroku z 22 maja 2019 roku (sygn. akt: IV KK 219/18) w sporze o hałasy pracy rolniczej w trakcie trwania zwyczajowej ciszy nocnej orzekł, że praca przy żniwach jest popełnionym przez rolnika wybrykiem.

Od pewnego czasu rolnicy domagają się konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które pomogłyby im w wykonywaniu niezbędnych i pilnych prac w gospodarstwach bez ponoszenia konsekwencji prawnych. Przykładem może być tutaj Francja, gdzie w styczniu 2021 roku przyjęto ustawę o ochronie sensorycznego dziedzictwa wsi. W ten sposób rolnicy są chronieni przed sąsiedzkimi skargami za rozprzestrzenianie zapachów i hałasów będących pochodną działalności rolnej.

Cisza nocna - konkluzje

Choć w polskim prawie nadal brakuje przepisów, które mogłyby wziąć w ochronę rolników pracujących m.in. przy żniwach, to sytuacja producentów żywności nie musi być z góry skazana na porażkę.

Wielu sąsiadów rolników doskonale zdaje sobie sprawę z zasad współżycia społecznego na wsi i nie widzi powodu, by dzwonić na policję w czasie żniw.

Warto zatem mieć nadzieję, że w oczekiwaniu na odpowiednie przepisy, dzięki wzajemnemu wyrozumieniu i życzliwości rolnicy będą mogli bez dodatkowych problemów kontynuować produkcję żywności w swoich gospodarstwach.

Artykuły polecane przez redakcję Rolnik Info:

Jeżeli chcesz podzielić się informacjami dotyczącymi zdarzenia, które związane są z rolnictwem lub Twoim gospodarstwem, koniecznie napisz do nas na adres [email protected]

Źródło: kb.pl, tygodnik-rolniczy.pl

Tagi: Wieś Miasto