Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Czy sołtys ma pensję? Rozwiewamy wątpliwości
Magdalena Więckowska
Magdalena Więckowska 13.06.2022 02:02

Czy sołtys ma pensję? Rozwiewamy wątpliwości

sołtys
JAKUB ORZECHOWSKI/East News

Choć mijają lata, funkcja sołtysa cieszy się na polskiej wsi dużą popularnością i poważaniem. Sołtys jest mężem zaufania, który ma za zadanie być łącznikiem między mieszkańcami wsi a władzami gminnymi. Wiele osób nie ma jednak wiedzy, czy sołtysi - wykonując pracę na rzecz lokalnej społeczności - pobierają jakiekolwiek specjalne wynagrodzenia lub diety.

Sprawa wynagrodzenia sołtysów od lat budzi ożywione dyskusje - nie tylko wśród mieszkańców wsi, ale również w parlamencie. Wszelkie informacje dotyczące funkcji sołtysa i kwestii zarobków omawiamy w poniższym artykule.

Kim jest sołtys? Jakie są funkcje sołtysa we wsi?

Sołtys jest funkcją, która może być pełniona zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn, którzy osiągnęli pełnoletniość i cieszą się szacunkiem i zaufaniem w swojej lokalnej społeczności. Co ciekawe, pozycja sołtysa istnieje na terenie dzisiejszej Polski od czasów średniowiecza.

Zgodnie z prawem od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Sołectwo zaś jest organem pomocniczym gminy. Sołtysa wybiera się podczas zgromadzeń wiejskich podczas niejawnego głosowania.

Osoba, która staje się sołtysem, ma za zadanie reprezentować swoją lokalną społeczność wobec władz gminnych. Przyczynia się ona również do realizacji uchwał rady gminy. Jednym z kluczowych zajęć, za które jest odpowiedzialny sołtys, jest pobór podatku rolnego i leśnego. Dodatkowo jest on zobowiązany do uczestnictwa w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady gminy - w żadnych z opisywanych przypadków nie ma jednak prawa do głosowania. Warto jednak pamiętać, że sołtys ma możliwość samodzielnego zwołania zebrań wiejskich.

Czy sołtys ma pensję? Czy sołtys otrzymuje wynagrodzenie?

Wedle obowiązujących przepisów prawnych, sołtysi w Polsce nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz społeczności wiejskich. Mogą oni jednak liczyć na dietę, która jest ustalana w sposób indywidualny przez każdą z gmin w kraju.

Kwestia prawnego uregulowania wynagrodzeń sołtysów niczym bumerang wraca co jakiś czas do dyskusji politycznych. W pierwszej połowie 2021 roku posłowie Koalicji Polskiej złożyli projekt ustawy, w której zaproponowano miesięczne wynagrodzenie dla sołtysów w wysokości 50% minimalnej pensji krajowej, tj. około 1400 złotych brutto.

Przed Koalicją Polską podobny projekt był złożony przez członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednakże pomysł przepadł, odrzucony głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Czy zatem sołtysi za swoją działalność otrzymują teraz wynagrodzenie lub pensję? Wiceminister resortu rolnictwa Anna Gembicka rozwiała wątpliwości co do tego, by propozycja Koalicji Polskiej miała być zaakceptowana przez większość parlamentarną. Wskazała, że sołtysi mogą korzystać nie tylko z diety przyznanej przez radę gminy, ale też pobierać prowizję za zbierane podatki od nieruchomości.

Wiceminister Gembicka zaznaczyła, że idea przyznania wynagrodzenia sołtysom pojawiała się już w parlamencie, lecz za każdym razem była oddalana przez posłów. Posłanka nie kryła, że za decyzją kryła (i nadal się kryje) kwestia natury finansowej.

– Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są w tej mierze pogłębione analizy prawne oraz ekonomiczne i społeczne. Roczny koszt wypłaty najniższego przewidzianego prawem wynagrodzenia dla wszystkich sołtysów w Polsce ocenia się na 1 mld 400 mln złotych - powiedziała Anna Gembicka.

Czy zatem sołtysi będą mogli kiedykolwiek liczyć na regularne zarobki z racji wykonywanej pracy na rzecz lokalnej społeczności? Andrzej Adamek, wójt gminy Bełżec i prezes Stowarzyszenia-Zrzeszenia Sołtysów RP w Tomaszowie Lubelskim w rozmowie w portalem wrzesna.info.pl stwierdził, że idea przyjmowania regularnych wynagrodzeń nie spotyka się z dobrym przyjęciem ze strony sołtysów. Powód? Ich motywacje do pracy są zakorzenione w lokalnym patriotyzmie i potrzebie pomagania innym. Niewykluczone, że złotym środkiem w kwestii finansów państwa i satysfakcji sołtysów byłyby nie regularne pensje, a dodatki do emerytury i renty.

Artykuły polecane przez redakcję Rolnik Info:

Jeżeli chcesz podzielić się informacjami dotyczącymi zdarzenia, które związane są z rolnictwem lub Twoim gospodarstwem, koniecznie napisz do nas na adres [email protected]

Źródło: prawo.pl, wrzesnia.info.pl