RolnikInfo.pl > Wiadomości > Dalsze embargo na ukraińskie zboże? Ukraina mówi o pozwie
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 09.09.2023 17:13

Dalsze embargo na ukraińskie zboże? Ukraina mówi o pozwie

zboże i pieniądze
Iberion.pl

Kwestia dalszego zakazu importu zbóż z Ukrainy na terenie pięciu krajów Unii Europejskiej nadal budzi kontrowersje. Polska i Węgry pragną przedłużyć obowiązujące embargo, ale większość państw członkowskich jest temu przeciwna. Ukraina z kolei stanowczo broni swoich interesów, grożąc nawet skierowaniem sprawy do Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

Spór wokół embargo na import ukraińskiego zboża

Od początku tego roku, pięć państw Unii Europejskiej - Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Słowacja - wprowadziło zakaz importu zbóż z Ukrainy. Celem tego embargo jest ochrona interesów rodzimych rolników przed konkurencją tańszych produktów pochodzących z Ukrainy, która boryka się z trudnościami związanymi z wojną oraz blokadą handlową ze strony Rosji. Zakaz ten jest obecnie ważny do 15 września 2023 roku, jednak Polska i Węgry postulują jego przedłużenie przynajmniej do końca roku.

Pozostałe 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej wyrażają sprzeciw lub zdystansowanie się wobec pomysłu przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża. Argumentują, że taki zakaz narusza umowę o wolnym handlu między UE a Ukrainą, która została zawarta w 2014 roku.

Polska i Węgry uparte w swoich stanowiskach

Polska i Węgry argumentują, że import ukraińskiego zboża stanowi poważne zagrożenie dla dochodów i konkurencyjności ich własnych rolników. Podkreślają, że polscy i węgierscy producenci muszą spełniać znacznie wyższe standardy jakościowe i środowiskowe niż ich ukraińscy konkurenci. Dodatkowo, wprowadzenie zakazu było częściowo reakcją na spadek produkcji zbóż na Ukrainie o połowę w porównaniu z okresem przedwojennym, co było efektem wojny oraz okupacji części terytorium tego kraju przez Rosję.

Mimo że Polska i Węgry domagają się przedłużenia embargo, obawiają się również konsekwencji politycznych jego zniesienia. W Polsce zbliżają się wybory parlamentarne, a rolnicy protestują przeciwko napływowi ukraińskiego zboża, które uważają za zagrożenie dla swoich źródeł utrzymania. Węgry z kolei dążą do utrzymania nieco lepszych stosunków z Ukrainą.

Ukraina zapowiada zdecydowane kroki

Ukraina nie wyklucza podjęcia działań prawnych w przypadku przedłużenia lub jednostronnego nałożenia zakazu na import ukraińskiego zboża przez niektóre kraje członkowskie UE. Ukraina może złożyć skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w celu obrony swoich interesów i zachowania ducha przyjaźni i solidarności z Unią Europejską. Jak stwierdził Taras Kaczka, wiceminister gospodarki Ukrainy, Ukraina nie jest skora do natychmiastowej reakcji, ale jest gotowa bronić swoich interesów na arenie międzynarodowej.

 

 

źródło: topagrar.pl

Tagi: Ukraina Zboża