Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Dopłaty dla pszczelarzy. Zmiana terminu naboru wniosków
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 17.07.2023 17:00

Dopłaty dla pszczelarzy. Zmiana terminu naboru wniosków

pieniądze
Iberion.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła zmianę terminu naboru wniosków dla trzech interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, skierowanych do pszczelarzy. Dotyczy to programów: "Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych" (I.6.2.), "Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi" (I.6.3.) oraz "Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół" (I.6.5.).

Przesunięcie terminu składania wniosków

W przypadku interwencji dotyczących dofinansowania modernizacji (I.6.2.) oraz walki z warrozą (I.6.3.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków o płatność. Pierwotnie planowany termin, 31 lipca 2023 r., został przedłużony do 16 sierpnia 2023 r. Zmiana ta ma na celu zapewnić pszczelarzom dodatkowy czas na przygotowanie kompletnych i starannie opracowanych wniosków.

Bez zmian dla trzeciej interwencji

W przypadku interwencji dotyczącej pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5.), termin składania wniosków pozostaje bez zmian. Osoby ubiegające się o wsparcie mają czas do 31 sierpnia 2023 r. na złożenie odpowiednich dokumentów.

Ochrona pszczół w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Interwencje pszczelarskie realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) mają na celu ochronę pszczół i promowanie pszczelarstwa jako kluczowego elementu zapylania roślin i produkcji żywności. Unia Europejska przykłada dużą wagę do utrzymania stabilnych populacji pszczół, które są zagrożone przez utratę siedlisk, stosowanie pestycydów, zmiany klimatyczne i choroby.

W ramach WPR pszczelarze otrzymują wsparcie finansowe na inwestycje, modernizację gospodarstw pasiecznych, walkę z warrozą za pomocą leków oraz odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie liczebności pszczół, ochronę ich zdrowia oraz promowanie zrównoważonej produkcji żywności.

Dzięki zmienionemu terminowi składania wniosków pszczelarze będą mieli więcej czasu na przygotowanie kompletnych i starannie opracowanych dokumentów, co zwiększy szanse na uzyskanie dopłat oraz skuteczne przeprowadzenie interwencji w sektorze pszczelarskim.