Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt. Aż 36 chorób zakaźnych objętych programem
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 18.03.2024 11:49

Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt. Aż 36 chorób zakaźnych objętych programem

bydło hodowlane
fot. Pixabay/ Peggy_Marco

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło nowe rozporządzenie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgodnie z nowym prawem, producenci rolni będą mogli uzyskać refundację 70% składki ubezpieczenia produkcji zwierząt hodowlanych od ryzyka strat spowodowanych przez 36 chorób zakaźnych. Sprawdź, jakie choroby znalazły się na liście i kiedy będzie możliwość składania wniosków.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dopłatę do ubezpieczenia zwierząt

W połowie marca pojawiło się w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy, które odnosi się do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Nowe rozporządzenie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie obowiązywać rolników, którzy mogą wnioskować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o refundację 70% składki ubezpieczenia od ryzyka strat w dochodach w produkcji, spowodowanych wystąpieniem chorób zakaźnych tych zwierząt:

 • świnie;
 • bydło;
 • owce;
 • kozy;
 • konie;
 • drób.
   
Pijany i bez uprawnień wiózł kolegów ciągnikiem. Policja w akcji

Jaka jest forma dofinansowania?

Aby rolnik mógł otrzymać 70% dopłaty do zwierząt gospodarskich, powinien spełnić następujący warunek. Otóż, w umowie lub polisie powinien pojawić się zapis, z którego będzie wynikać, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 % dochodu lub średniej rocznej produkcji zwierząt wyżej wymienionych gatunków:

 • z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, lub;
 • z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości dochodu albo produkcji tych zwierząt, ustalanej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji zwierząt tych gatunków, albo produkcji tych zwierząt zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez rolnika – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji tych zwierząt nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.
   

Jakie choroby zakaźne, znalazły się na liście MRiRW?

Według ministerstwa rolnictwa, na liście znalazło się 36 chorób zakaźnych, które są objęte ubezpieczeniem z dopłatą z ARiMR. Te choroby to:

 1. Pryszczyca;
 2. Klasyczny pomór świń;
 3. Afrykański pomór świń;
 4. Wysoce zjadliwa grypa ptaków;
 5. Afrykański pomór koni;
 6. Księgosusz (pomór bydła);
 7. Pomór małych przeżuwaczy;
 8. Choroba pęcherzykowej świń;
 9. Choroba niebieskiego języka;
 10. Ospa owiec lub ospa kóz;
 11. Gorączka doliny Rift;
 12. Choroba guzowatej skóry bydła;
 13. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej;
 14. Wenezuelskie wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni;
 15. Choroba krwotoczna zwierzyny płowej;
 16. Zaraza płucna bydła;
 17. Rzekomy pomór drobiu;
 18. Gruźlica bydła;
 19. Bruceloza bydła (B. abortus);
 20. Bruceloza owiec i kóz (B. melitensis);
 21. Wąglik;
 22. Wścieklizna;
 23. Bąblowica;
 24. Przenośna encefalopatia gąbczasta (TSE);
 25. Kampylobakterioza;
 26. Listerioza;
 27. Salmonella (salmonelloza odzwierzęca);
 28. Włośnica;
 29. Szczep E. coli wytwarzający werotoksynę;
 30. Zakaźne zapalenia nosa i tchawicy bydła /otrętu bydła;
 31. Wirusowa biegunka bydła;
 32. Choroba mętwikowa bydła;
 33. Zaraza rzęsistkowa bydła;
 34. Enzootyczna białaczka bydła;
 35. Gorączka Q;
 36. Paratuberkuloza.
   

Kiedy rolnik może składać wnioski do Agencji?

Resort rolnictwa na stronie rządowej podaje, że pierwszy nabór na "Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich" jest zaplanowany już na październik 2024 roku. 

Wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w wersji elektronicznej. Natomiast pieniądze z otrzymanej dotacji, pojawią się na koncie rolnika nie wcześniej, niż w ciągu 30 dni od wydania pozytywnej decyzji przez kierownika ARiMR.