Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Dopłaty do zboża jednak do hektara, a nie tony? Jest nowe rozporządzenie
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 20.04.2024 22:29

Dopłaty do zboża jednak do hektara, a nie tony? Jest nowe rozporządzenie

pieniądze
Fot. Unsplash, Łukasz Radziejewski

Pojawił się długo wyczekiwany projekt rozporządzenia związanego między innymi z dopłatami do zbóż dla rolników. Wbrew temu co zostało wcześniej obiecywane rolnikom przez ministra Kołodziejczaka, dopłaty będą obowiązywać do hektara, a nie do tony sprzedanego zboża.

Dla jakich producentów przygotowano wsparcie finansowe?

Jak czytamy w  rozporządzeniu, pomoc zostanie udzielona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i który dokonał sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Jak rozpoznać polską truskawkę? Zapytaliśmy plantatorkę Kamilę Sułek

Kto może ubiegać się o pomoc?

 O pomoc będzie mógł się ubiegać:

 1. producent rolny, który ma nadany numer identyfikacji w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472:
 • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
 • który w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą,
 • który w 2023 roku złożył wniosek po przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 roku o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W rozporządzeniu zaproponowano, aby pomoc nie przysługiwała producentowi rolnemu: 

 • który dokonał sprzedaży pszenicy żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom:  prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, lub
 • podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą
  - którzy są współposiadaczami jego gospodarstwa,
 • a także producentowi rolnemu będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez niego produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot.

W jaki sposób ubiegać się o pomoc?

Projekt zakłada, aby pomoc finansowa była przyznawana przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.  

Termin na złożenie wniosku przez tego producenta rolnego będzie upływał dnia 5 czerwca 2024 roku. Wnioski będą składane na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który będzie udostępniony na jej stronie internetowej. Wniosek będzie mógł być złożony zarówno w siedzibie biura Powiatowego jak i za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą platformy ePUAP.

Producent rolny będzie zobowiązany, by do wniosku dostarczyć kopię faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotem skupującym zboża w związku z wprowadzono przez te podmioty produkcją zwierzęcą.  Będzie dotyczyć zbóż sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku.

Ile będzie wynosiła pomoc finansowa dla producentów?

Zgodnie z projektem wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

 • stawki pomocy,
 • powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta lub mieszanek zbożowych deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich,
  stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy żyta jęczmienia, owsa, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającej z faktur i liczby:
 1. 5,4 w przypadku pszenicy,
 2. 3,7 w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Jakie są stawki pomocy?
Wysokość stawki pomocy w przypadku sprzedaży zbóż wynosi:

 • w okresie od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 roku stawka wynosi odpowiednio 1080 zł na 1 hektar powierzchni uprawy pszenicy,
 • 740 zł na 1 hektar powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych,
 • wysokość stawki pomocy w przypadku sprzedaży zbóż w okresie od 11 marca 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku wynosi odpowiednio 1620 zł na jeden hektar powierzchni uprawy pszenicy,
 • 1110 zł na jeden hektar powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.