Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Fit for 55 a polscy rolnicy. “Strata dla rolników 2,5 mld zł”
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 24.05.2023 18:00

Fit for 55 a polscy rolnicy. “Strata dla rolników 2,5 mld zł”

sadzonka w ziemi
unsplash.com

Fit for 55 jest pakietem działań legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku, którego celem jest redukcja gazów cieplarnianych. Założenia Fit for 55 skrytykował Karol Olszański, prawnik i ekonomista związany z branżą rolną. Według jego obliczeń, zmiany prawne narażą polskich rolników na straty rzędu 2,5 mld zł.

Koszt Fit for 55 dla rolnictwa okiem eksperta

Według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest około 18,7 mln hektarów użytków rolnych. Jak informuje GUS, średni dochód z hektara w 2021 roku wyniósł 3415 złotych. 

Karol Olszański, prawnik i ekonomista związany z branżą rolną skomentował opłacalność pakietu Fit for 55 dla polskich rolników. Wskazał: 

– Uwzględniając 4% ugorowania ziemi, tracimy ok 748 tys ha ziemi rolnej. Mnożąc to przez średni dochód ha = strata dla rolników 2,5 mld zł. [przyp. red. – pisownia oryginalna]

Fit for 55, lesistość i bioróżnorodność

Według szacunków eksperta, również zwiększanie powierzchni zalesionych zgodnie z wymogami Fit for 55 doprowadzi do strat finansowych u rolników. Jak wskazał Olszański, “jeżeli będzie to tylko 5 proc., to utracone korzyści osiągną ok. 3,2 mld zł”. 

Co więcej, strategia nakreślona do 2030 roku, mająca na celu ochronę gleb, zakłada przywrócenie 10 proc. walorów dużej bioróżnorodności: “jeżeli one także zostaną wyłączone z produkcji, straty sięgną 6,2 mld zł”. 

Według wyliceń eksperta, w wyniku wdrożenia założeń pakietu Fit for 55, Polska będzie uprawiała ok. 15 proc. mniej ziemi niż do tej pory.  

Czym jest Fit for 55 i co oznacza dla branży rolnej?

Fit for 55 jest pakietem działań legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku. Jego celem jest realizacja ambitnego celu Unii Europejskiej polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do roku 2030 w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Pakiet Fit for 55 wprowadza szereg środków mających na celu osiągnięcie tego celu, w tym zmiany w polityce klimatycznej, energetycznej i transportowej.

Fit for 55 stawia wysokie wymagania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym również z sektora rolniczego. Rolnicy mogą być zobowiązani do podjęcia działań mających na celu ograniczenie emisji związanych z produkcją rolną, takich jak zmniejszenie emisji z hodowli zwierząt czy ograniczenie użycia nawozów azotowych.

Opisywany pakiet działań legislacyjnych przewiduje wsparcie finansowe dla rolników podejmujących działania proekologiczne, które przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mogą to być np. inwestycje w energię odnawialną, zrównoważone metody uprawy czy poprawa efektywności energetycznej gospodarstw.

Fit for 55 zakłada rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor rolniczy. To oznacza, że niektóre gospodarstwa rolnicze mogą zostać objęte tym systemem i będą musiały nabywać uprawnienia do emisji lub podejmować działania mające na celu ograniczenie emisji.

Pakiet Fit for 55 promuje także rozwój bioenergii i biogazu jako alternatywnych źródeł energii. Rolnicy mogą mieć możliwość produkcji biomasy lub biogazu, co może stanowić nowe źródło dochodu dla sektora rolniczego.

Pakiet wprowadza środki mające na celu ochronę gleb i bioróżnorodności. Dla rolników oznacza to konieczność przestrzegania określonych standardów i praktyk związanych z ochroną gleby i środowiska naturalnego.