Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Uprawy > Jesienne terminy stosowania nawozów
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 11.10.2023 10:38

Jesienne terminy stosowania nawozów

Nawóz
Myriams-Fotos/Pixabay

MRiRW przypomina o rozporządzeniu w sprawie tzw. programu azotanowego, które określa graniczne terminy stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz nawozów naturalnych stałych i płynnych. 

Terminy stosowania nawozów

Nawozów naturalnych stałych (obornik – mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką oraz pomiot ptasi – odchody drobiu z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich) na gruntach ornych: 31 października, a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych – 30 listopada.

Nawozów azotowych mineralnych i nawozów naturalnych płynnych (gnojowica – mieszanina kału i moczu zwierząt z domieszką wody oraz gnojówka – przefermentowany mocz zwierząt), na gruntach ornych to 20 października (dla niektórych gmin to 15 października albo 25 października), a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych to 31 października.

Wydłużenie terminów stosowania nawozów zawierających azot

W niektórych sytuacjach możliwe jest stosowanie takich nawozów na gruntach ornych w późniejszym terminie. Wyjątek ten nie dotyczy nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.

Stosowanie nawozów naturalnych w późniejszym terminie jest możliwe w następujących, wyjątkowych sytuacjach:

niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby czy wystąpienia suszy – w tych sytuacjach graniczny termin stosowania nawozów to 30 listopada

Przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków; rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października.

Zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni.

W przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach, dopuszczalna dawka azotu nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Ocena warunków pogodowych

Producent rolny powinien samodzielnie ocenić możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia uwzględniając panujące warunki pogodowe.

Nawożenie w takich sytuacjach jednak nie może być wykonywane później niż do końca listopada. Nie można również nawozić w przypadku, kiedy gleba jest zamarznięta, zalana wodą lub przykryta śniegiem.

Więcej informacji na temat terminu stosowania nawozów na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na gov.pl

Źródło: MRiRW na gov.pl