mięso
unsplash.com / fot. Edson Saldaña
Autor Magdalena Więckowska - 8 Kwietnia 2021

Komisja Europejska przestanie promować mięso? MRiRW zajęło zdecydowane stanowisko

KRIR na swojej stronie internetowej informuje, że Komisja Europejska jest w trakcie oceny skutków dotychczasowej polityki promocyjnej żywności. Jak się okazuje, istnieją szanse, że Unia Europejska nie będzie promowała mięsa czerwonego i niektórych innych produktów, nawet jeśli produkowane są w sposób zrównoważony.

Głos w sprawie zajęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zaznaczyło, że nie popiera pomysłu wyłączenia z promocji żywności poszczególnych produktów, w tym mięsa czerwonego.

Komisja Europejska i promocja żywności

Komisja Europejska pracuje nad oceną skutków unijnej polityki promocyjnej żywności. Celem władz UE było wsparcie europejskiego rolnictwa w taki sposób, by m.in. zwiększyć jego konkurencyjność wobec rynków z innych kontynentów. Dodatkowo starano się edukować obywateli krajów unijnych w kwestii spożywanej przez nich żywności.

Dobrą wiadomością jest fakt, że - zdaniem Komisji Europejskiej - założone pierwotnie cele zostały osiągnięte. Mimo to pojawia się jedno ale: prowadzona dotychczas polityka promocyjna może być kształtowana w taki sposób, by jeszcze lepiej współgrała z polityką strategii Od pola do stołu.

Przypomnijmy: strategia Od pola do stołu stanowi element polityki Zielonego Ładu. W ramach wspomnianej strategii KE chce przeciwdziałać degradacji środowiska i wspierać europejskie rolnictwo m.in. poprzez zmniejszenie stosowania pestycydów chemicznych o 50% czy osiągnięcie 25% udziałów użytków rolnych o profilu ekologicznym w Europie do 2030 roku.

Adam z Adam z "Rolnik szuka żony" odwiedził Gienka i Andrzeja z "Rolnicy. Podlasie" w Lany PoniedziałekCzytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo:

Komisja Europejska zaproponowała trzy opcje, które mają stać się elementami nowej promocji żywności w Unii Europejskiej. Po pierwsze, politycy chcą, by korzystać z dotychczasowych osiągnięć na tym polu. Z tego względu na podstawie art. 8 rozporządzenia 1144/2014 Komisja ustanowiła Roczny Program Prac, określający cele i priorytety działań w UE i wobec rynków poza nią.

Drugim krokiem proponowanym przez KE jest zachęcanie do zdrowego żywienia, które miałoby przeciwdziałać chorobom nowotworowym, a także skupienie się na międzynarodowym aspekcie strategii Od pola do stołu.

Mimo to najwięcej emocji wzbudza trzecia opcja naszkicowana przez unijne władze: jest nią tzw. przegląd warunkowości i kwalifikowalności. W praktyce chodzi tutaj o możliwość stworzenia nowych kryteriów, które miałoby zachęcić producentów żywności do edukowania konsumentów i promowania swoich produktów, jednakże byłoby to związane z tym, że część żywności nie byłaby już więcej promowana przez UE.

O jakie dokładnie produkty spożywcze chodzi? Wiadomo, że na liście może znaleźć się mięso czerwone, wino czy niektóre oznaczenia geograficzne. Promocji podlegać miałyby tylko warzywa i owoce hodowane w zrównoważony sposób.

Stanowisko MRiRW

Na prośbę KRIR stanowisko w opisywanej sprawie zajęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort zaznacza, że ma zastrzeżenia co do tzw. przeglądu warunkowości i kwalifikowalności. Zdaniem polskich władz polityka promocyjna KE powinna ujmować wszystkie sektory rolnictwa.

Warto zaznaczyć, że na obecną chwilę nic nie jest jeszcze przesądzone; Unia Europejska prowadzi bowiem otwarte konsultacje społeczne, które rozpoczęły się 31 marca 2021 roku i zostaną zakończone 23 czerwca 2021 roku.

Komisja Europejska ma przedstawić wyniki konsultacji oraz wniosek z możliwymi zmianami prawnymi w kwestii promocji żywności w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: krir.pl, ec.europa.eu

Następny artykuł