Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Lasy Państwowe liczą swój ślad węglowy. Tysiące ton ekwiwalentu CO2 rocznie
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 04.08.2023 13:09

Lasy Państwowe liczą swój ślad węglowy. Tysiące ton ekwiwalentu CO2 rocznie

Lasy Państwowe logo
Iberion.pl

Lasy Państwowe podjęły wyzwanie obliczenia swojego śladu węglowego w sześciu jednostkach organizacyjnych na terenie Polski. Działania te mają na celu zmniejszenie wpływu na zmiany klimatyczne i umożliwienie bardziej efektywnych działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rezultaty pilotażowych obliczeń wskazują na znaczący wpływ emisji pośrednich w finalnych wynikach, głównie związanych z zużyciem energii elektrycznej.

Lasy Państwowe badają swoje emsje gazów cieplarnianych

Lasy Państwowe, dążąc do zmniejszenia swojego wpływu na zmiany klimatyczne, zakończyły pilotażowy projekt obliczania śladu węglowego w wybranych jednostkach organizacyjnych. Projekt ten stanowi pierwszy krok w pozyskaniu wiedzy na temat emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością Lasów Państwowych.

Obliczenia śladu węglowego Lasów Państwowych zostały przeprowadzone zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, a rokiem bazowym była data 2022. Emisje policzono w zakresach 1 i 2, które obejmują emisje bezpośrednie i pośrednie. Do pilotażu wybrane zostały jednostki Lasów Państwowych różnych typów, w tym nadleśnictwa i zakłady krajowe, co umożliwiło lepsze przygotowanie do przyszłych analiz całej organizacji.

Jaki ślad węglowy generują wybrane jednostki Lasów Państwowych?

Wyniki pilotażowego obliczenia śladu węglowego dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych prezentują się następująco:

  • Zakres 1 + 2 (według metody location-based) – 1 903,93 tCO2e (ton ekwiwalentu dwutlenku węgla).
  • Zakres 1 + 2 (według metody market-based) – 2 295,35 tCO2e.

Analiza wykazała, że największy udział w śladzie węglowym Lasów Państwowych miały emisje z zakresu 2, czyli te wynikające ze zużycia energii elektrycznej. Przeważającą część w tym zakresie stanowiły emisje wynikające ze spalania energii elektrycznej. Dodatkowo zidentyfikowano biogeniczne emisje gazów cieplarnianych.

Dalsze badania emisji Lasów Państwowych

Ślad węglowy dla całych Lasów Państwowych policzony zostanie do końca 2023 r., co pozwoli na bardziej świadome podejście do redukcji emisji oraz lepsze zarządzanie zasobami energii. Wiedza na temat emisji gazów cieplarnianych pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie poziomem emisji i redukcję kosztów związanych z zakupem nośników energii. Projekt "Lasy Węglowe" ma na celu modyfikację gospodarki leśnej w taki sposób, aby zminimalizować emisje CO2 i zwiększyć pochłanianie CO2 przez lasy, co wpisuje się w odpowiedzialność społeczną organizacji wobec ochrony klimatu.źródło: Lasy Państwowe