Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Nowy obowiązek dla małych gospodarstw. Rolnicy alarmują
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 01.05.2024 14:11

Nowy obowiązek dla małych gospodarstw. Rolnicy alarmują

krowy hodowlane
fot. ilustracyjne. Pixabay/WFranz

Temat posiadania płyt gnojowych w gospodarstwach liczących poniżej 20 DJP powraca. Lubelskie Izby Rolnicze domagają się zniesienia wymogu z "programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Z dokumentu wynika, iż wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, od 1 stycznia 2025 r. będą zmuszeni do wybudowania płyty gnojowej. Zarząd LIR alarmuje, to jawne uśmiercanie małych gospodarstw. 

Płyty gnojowe w walce przeciwko zanieczyszczeniom wód azotanami

Pod koniec kwietnia Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej ogłosił swoje stanowisko w sprawie zniesienia wymogu posiadania płyty gnojowej dla gospodarstw poniżej 20 DJP.

Członkowie Izby Rolniczej nadmieniają, iż powyższy obowiązek został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 roku. Rozporządzenie dotyczy "programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

Nie będzie w tym roku miodu rzepakowego? Pszczelarz zdradził prawdę

Rolnicy domagają się zniesienia wymogu

Lubelska Izba Rolnicza w stanowisku z 22 kwietnia 2024 roku domaga się zniesienia wymogu posiadania płyty gnojowej dla gospodarstw poniżej 20 DJP. Zdaniem LIR, takie działania mogą przyczynić się do upadku małych gospodarstw utrzymujących małą ilość zwierząt hodowlanych.

1 pkt 4 pptk.11 rozporządzenia mówi, że "podmioty prowadzące produkcje rolną oraz prowadzące działalność (...), dostosują powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie".

Terminy spełnienia wymogów są następujące:

  1. 31 grudnia 2021 r. – o powstanie płyty obornikowej musieli zadbać rolnicy prowadzący chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym rolnicy prowadzący chów i hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chów i hodowlę świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, lub 750 stanowisk dla macior,
  2. 31 grudnia 2024 r. – o powstanie płyty obornikowej musieli zadbać rolnicy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej, lub równej 210 DJP.
     

Gospodarstwa z małą ilością zwierząt mogą nie przetrwać

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej z prezesem Gustawem Jędrejkiem na czele, wyrazili swe obawy o przetrwanie najmniejszych gospodarstw.

Jak wynika z w/w podpunktu, wszystkie gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą z dniem od 1 stycznia 2025 r. będą zobowiązani do przystosowania gospodarstwa do w/w rozporządzenia. Działanie takie spowoduje całkowite wyeliminowanie małych gospodarstw rodzinnych trzymających po kilka sztuk zwierząt. - czytamy w stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Zarząd LIR wnosi o zmianę przepisów

Zarząd LIR mając na uwadze specyfikacje gospodarstw o profilu produkcji zwierzęcej, zaapelował o zmianę regulacji prawnych, które będą miały na celu umożliwienie prowadzenia produkcji zwierzęcej na dotychczasowych warunkach. Dotyczy to głównie wyszczególnionych w dokumencie gospodarstw posiadających do 20 DJP .

Z dokumentu wynika jasno, że możliwe jest czasowe przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm. Warunek jest taki, że:

  1. pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.,
  2. lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie szkicu działki, który przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika,
  3. obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.