Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Odstrzał wilka uproszczony? KRIR wystosował wniosek do MKiŚ
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 03.06.2023 18:00

Odstrzał wilka uproszczony? KRIR wystosował wniosek do MKiŚ

wilk
unsplash.com

Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) zwróciła się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z wnioskiem o zmianę statusu wilka, co umożliwiłoby uproszczenie procedur odstrzału i regulację populacji tych drapieżników. Rolnicy alarmują, że wzrost liczebności wilków przyczynia się do coraz częstszych szkód w gospodarstwach rolnych oraz stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Zwiększająca się populacja wilka w Polsce

Liczebność wilków w Polsce nieustannie rośnie, a rolnicy zwracają uwagę na związane z tym problemy. Informacje o wzroście populacji zwierząt chronionych, w tym wilków, żubrów i rysi, napływają do biur wojewódzkich izb rolniczych. Konsekwencje tego zjawiska są widoczne w gospodarstwach rolnych, gdzie coraz częściej dochodzi do ataków wilków na wypasane przez rolników zwierzęta. Psy padają ofiarami tych drapieżników, a hodowcy danieli ponoszą znaczne straty. Co więcej, wilki coraz częściej pojawiają się w pobliżu zabudowań i terenów zamieszkałych przez ludzi. W obserwowanych watahach wilczych można również zaobserwować hybrydy, które nie lękają się obecności człowieka, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców wsi oraz małych miasteczek o luźnej zabudowie.

Potrzeba zmiany statusu ochrony wilka

W związku z narastającą presją populacji wilków, KRIR zdecydowała się wystosować wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem tego wniosku jest zmiana statusu ochrony wilka, co umożliwiłoby uproszczenie procedur odstrzału i skuteczniejszą regulację jego populacji. Rolnicy alarmują, że obecna sytuacja powoduje poważne straty w ich gospodarstwach oraz stwarza zagrożenie dla ludzi. KRIR liczy na zrozumienie ze strony rządu i podjęcie odpowiednich działań mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców, ograniczenie szkód rolników oraz zachowanie równowagi w populacji wilków.

Ochrona wilka w Polsce

Wilk jest gatunkiem chronionym w Polsce, co oznacza, że jego odstrzał jest możliwy jedynie w przypadkach uzasadnionych. Obecnie prowadzenie takiego odstrzału jest związane z wieloma procedurami i ograniczeniami. Wprowadzenie zmiany statusu ochrony wilka pozwoliłoby na uproszczenie tych procedur, umożliwiając bardziej elastyczne podejście do regulacji populacji tych drapieżników. Jednak takie działanie musi być przeprowadzone w sposób odpowiedzialny, uwzględniając konieczność ochrony gatunku oraz zbalansowanie interesów rolników i ochrony środowiska. Wprowadzenie zmiany statusu ochrony wilka jest kwestią, która wymaga dokładnej analizy, debaty i podejmowania decyzji na podstawie rzetelnych danych naukowych oraz uwzględniając społeczne i ekologiczne konsekwencje.