Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Ostatnie dni, by sprzedać zboże i skorzystać z dopłaty. ARiMR przypomina o warunkach
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 29.05.2024 18:04

Ostatnie dni, by sprzedać zboże i skorzystać z dopłaty. ARiMR przypomina o warunkach

dopłaty do zbóż
fot. Aneta Modrzejewska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że trwa nabór wniosków na dopłaty do zbóż w związku ze stratami poniesionymi przez polskich rolników w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Czas na złożenie wniosków jest krótki, trzeba spełnić kilka warunków. 

Ostatnie dni by sprzedać zboża i uzyskać dopłatę

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty do zbóż przysługują rolnikom, którzy dokonali sprzedaży zboża w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2024 roku. 

Oznacza to, że jedynie do końca miesiąca możemy sprzedać wymienione w rozporządzeniu zboża, by skorzystać z pomocy finansowej. Nie każdy rodzaj zbóż uprawnia do wnioskowania o dopłatę. Rozporządzenie zakłada dopłaty do sprzedaży pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych.

Więcej: Ruszył nabór wniosków na dopłaty do zbóż.

 

 

Poważny pożar w gospodarstwie. Straty są ogromne

Kto może zostać beneficjentem dopłat do zboża

Zgodnie z treścią rozporządzenia, wnioskować o przyznanie pomocy finansowej w postaci dopłat do zbóż może rolnik, który spełni wymagania określone w przepisach:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 
  • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472;
  • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  • który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą; 
    który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Wysokość kwoty dopłaty do zboża

Wysokość wsparcia wymienionego w rozporządzeniu jest związana zarówno z gatunkiem sprzedanego zboża, jak i z terminem sprzedaży. Innej wysokości stawki przysługują za zboża sprzedane w okresie od 1 stycznia do 10 marca, a inna dla rolników sprzedających zboża w okresie od 11 marca do 31 maja bieżącego roku.

 

W przypadku rolników, którzy jeszcze do końca maja zdążą sprzedać zapasy zbóż stawka pomocy będzie wynosić:

  • 1620 zł/ha w przypadku pszenicy,
  • 1110 zł/ha w przypadku pszenżyta, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych. 

Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik, wyliczana jest na podstawie dwóch algorytmów. W pierwszym przypadku, powierzchnię upraw zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych) wynikającą z wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2023 roku mnoży się przez stawkę pomocy. W drugim przypadku, brana jest pod uwagę liczba ton sprzedanych zbóż, wynikająca z faktur lub kopii faktur lub ich duplikatów potwierdzających taką transakcję w danym okresie. Ta liczba ton dzielona jest przez odpowiedni współczynnik – 5,4 dla pszenicy lub 3,7 dla pozostałych zbóż objętych wsparciem. Wynik tego działania mnożony jest przez stawkę pomocy. Niższa z kwot wyliczonych na podstawie tych dwóch metod będzie tą, która może otrzymać rolnik - czytamy na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Suma powierzchni, co do których rolnik ubiega się o dopłaty nie może przekroczyć 300 ha. 

Jak złożyć wniosek

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca bieżącego roku. Można zrobić to za pomocą platformy ePUAP oraz mObywawatel, a także w jednostkach terenowych ARiMR. Można także wysłać wypełniony wniosek za pośrednictwem usługi pocztowej. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur potwierdzających sprzedaż zboża.