Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Pomoc finansowa dla producentów pszenicy i kukurydzy dotkniętych skutkami konfliktu na Ukrainie
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 17.04.2023 20:32

Pomoc finansowa dla producentów pszenicy i kukurydzy dotkniętych skutkami konfliktu na Ukrainie

kukurydza
https://unsplash.com/photos/HE_MjmWh9eQ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe dla rolników produkujących pszenicę lub kukurydzę, którzy doświadczyli strat związanych z konfliktem pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą.

Kryteria ubiegania się o wsparcie

Aby ubiegać się o pomoc finansową, rolnicy muszą spełniać następujące kryteria:

  • posiadać nadany numer identyfikacyjny zgodnie z przepisami dotyczącymi krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
  • doświadczyć dodatkowych kosztów związanych z niestabilnością rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej konfliktem na Ukrainie;
  • złożyć wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 roku.

Terminy i sposoby składania wniosków

Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe do 30 czerwca 2023 roku. Wnioski można złożyć w biurach powiatowych ARiMR, odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, w następujący sposób:

  • osobiście w kancelarii biura powiatowego;
  • przez platformę ePUAP;
  • korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  • wysyłając rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wraz z wnioskiem o pomoc finansową, rolnicy powinni dostarczyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Wpływ wsparcia na rolników

Pomoc finansowa udzielona przez ARiMR może przyczynić się do złagodzenia negatywnego wpływu konfliktu na Ukrainie na rolników produkujących pszenicę i kukurydzę. Dzięki wsparciu rolnicy będą mogli pokryć dodatkowe koszty poniesione w wyniku niestabilności na rynku zbóż i kontynuować swoją działalność mimo trudnych warunków.