Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Ruszył konkurs filmowy „Moja Wizja Zero” dla młodzieży
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 12.07.2023 14:00

Ruszył konkurs filmowy „Moja Wizja Zero” dla młodzieży

Dziewczyna pracująca na polu
unsplash.com

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza do wzięcia udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży pod nazwą „Moja Wizja Zero”. 
 

Najważniejsze założenia konkursu

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 15 czerwca 2023 r. trwa Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero” pod hasłem Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej strategii pod nazwą Wizja Zero.

Głównym celem strategii jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych na wsi, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Popularyzacja założeń strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona zainteresowanych.

Jednym z nadziei organizatorów konkursu związanych z przyjętą strategią, jest upowszechnienie wiedzy na temat sposobów ograniczania oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenie środowiska.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs filmowy „Moja Wizja Zero” skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat. Młodzież szkolna oraz studenci uczelni wyższych, którzy przystąpią do konkursu, mają za zadanie przygotować krótki film prewencyjny (trwający od 30 sekund do 2 minut), w oparciu o trzy filary strategii Wizji Zero: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Film ma promować bezpieczny system pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym oraz zwracać uwagę na zminimalizowanie ryzyka wypadków związanych z pracą w sektorze rolnym.

Zgłoszenia i nagrody

Jak przypomina MRiRW, uczestnicy mają czas na przesłanie pracy konkursowej do 30 września 2023 r. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który można znaleźć na stronie internetowej KURS w odpowiedniej zakładce konkursowej. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Patronat medialny nad konkursem sprawuje TVP Info.