Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Ruszył nabór wniosków o pomoc suszową. Ile można dostać?
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 22.02.2024 11:47

Ruszył nabór wniosków o pomoc suszową. Ile można dostać?

źdźbło trawy/ plik banknotów
Pixabay/NMueller, Iberion

Na stronie rządowej pojawił się komunikat o możliwości składania wniosków dla dotkniętych w 2023 roku niesprzyjającymi warunkami pogodowymi rolników. "Suszowe" można składać od końca lutego do połowy marca. Podano także konkretne kwoty wypłat pomocy suszowej.

Resort rolnictwa informuje

Pomoc suszowa przyznawana jest producentom rolnym u których w 2023 roku wystąpiły szkody w uprawach (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym), spowodowane m.in:

 • suszą;
 • gradem;
 • deszczem nawalnym;
 • przymrozkami wiosennymi;
 • ujemnym skutkiem przezimowania;
 • powodzią;
 • huraganem;
 • piorunem;
 • obsunięciem się ziemi;
 • lawiną.

Rolnicy mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, jeśli wymienione powyżej niekorzystne zjawiska pogodowe, zniszczyły co najmniej 30%  ich plonu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wniosek o pomoc suszową można złożyć w terminie od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r

Wołodymyr Zełenski apeluje do Tuska. Prosi o spotkanie

Jakie kwoty pomocy suszowej?

Stawka pomocy suszowej za 2023 rok wynosi odpowiednio:

 • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której niekorzystne zjawiska spowodowały utratę do 70% plonu. Odnosi się to także do wieloletnich użytków zielonych, na których osada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie czy gęsi wynosi minimum 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada tych gatunków zwierząt na 1 ha użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki a także powierzchni upraw owocujących (drzew owocowych, krzewów lub truskawek), na których wystąpiły w 2023 roku szkody, spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, gradem lub huraganem;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody w 2023 roku, powstałe w wyniku wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których osada zwierząt takich jak: bydło, owce, konie, kozy oraz gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej  jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada tych gatunków zwierząt na 1 ha użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki a także powierzchni upraw owocujących (drzew owocowych, krzewów lub truskawek), na których wystąpiły w 2023 roku szkody, spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, gradem lub huraganem;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 roku niekorzystnych zjawisk pogodowych, spowodowały utratę co najmniej 70 % plonu. Dotyczy to również występowania na tych obszarach osady zwierząt z gatunku: bydło, owce, konie, kozy oraz gęsi, która wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody w 2023 roku w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych spowodowały utratę co najmniej 30% plonu, ale mniej niż 70% plonu. Zapis odnosi się również do osady bydła, koni, kóz, owiec oraz gęsi, których ilość na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki jednostki przeliczeniowej. 

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653)- czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gdzie składać wnioski o pomoc suszową?

Resort rolnictwa zaznacza, iż poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych rolnicy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy suszowej do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy się udać wówczas do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania placówki ARiMR lub do siedziby producenta rolnego. Wnioski przyjmowane będą od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. 

Agencja Rolna udostępni na swojej stronie internetowej formularze wniosku o udzielenie pomocy suszowej, którzy będzie można pobrać w formie pliku PDF, a następnie wydrukować. Ci producenci rolni, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych), otrzymają pomniejszoną o 50% kwotę pomocy suszowej.