Pieniądze - ubezpieczenia
BeatriceBB /Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 28 Marca 2021

Rząd nie przeznaczy więcej na ubezpieczenia rolnicze. Pieniądze idą na walkę z pandemią

Jeszcze w połowie lutego bieżącego roku poseł Zbigniew Ziejewski zwrócił się z interpelacją poselską do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla rolnictwa. Mowa o sprawie ustawy budżetowej na 2021 rok, z której wynika, że dopłaty do ubezpieczeń do upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce wyniosą 400 mln złotych. W odpowiedzi, która przyszła z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniono, że wysokość kwoty zależna jest od sytuacji gospodarczej.

Zbigniew Ziejewski zwracając uwagę na obawy Krajowej Rady Izby Rolniczej w sprawie wysokości dopłat na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, zwrócił się do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa. Jak wskazywał zarząd KRIR, przeznaczone na tren cel środki, nie będą wystarczające, by zabezpieczyć potrzeby, które wynikają z zawieranych umów. Co więcej, po zapowiedziach rządu, pojawiły się obawy, że w tym roku nie zostanie przyznana pomoc na szkody powstałe w rolnictwie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

- Z informacji NIK o wynikach kontroli za 2018,2019 z wykonania budżetu państwa w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne wynika, iż wydatki państwa w tym zakresie w poprzednich latach kształtowały się na poziomie 396 152,3 tys. zł w 2017 r., 449 914,8 tys. zł w 2018 r. oraz 459 615,5 tys. zł w 2019 r. - wskazał poseł w interpelacji.

Rolnik z Lublina powrócił. Między blokami znowu można zobaczyć maszyny rolniczeRolnik z Lublina powrócił. Między blokami znowu można zobaczyć maszyny rolniczeCzytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

Biorąc pod uwagę nie tylko powyższe kwoty, ale i obecną sytuację rolników, Zbigniew Ziejewski chciał się dowiedzieć, czy Grzegorz Puda przewiduje zwiększenie środków na ubezpieczenia.

Więcej nie będzie

Z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że zgodnie z ustawą budżetową na 2021 rok, która przyjęta została 20 stycznia 2021 r., na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przeznaczone zostanie 400 mln zł. Jednak nie przewiduje się, żeby kwota ta została zwiększona.

- Wysokość środków na dopłaty do składek ubezpieczenia możliwych do zaangażowania w ramach ustaw budżetowych na poszczególne lata związana jest z panującą w danym czasie sytuacją gospodarczą - wskazał Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w MRiRW, przypominając, że wydatki z budżetu państwa obecnie trafiają na przeciwdziałanie wystąpieniu skutków epidemii.

Będą zmiany w systemie ubezpieczeń?

Jednak, jak wspomniał Bartosik, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace, które mają na celu wskazanie kierunków zmian w systemie ubezpieczeń. Jak można się dowiedzieć, resort planuje wprowadzić zmiany, dzięki którym możliwe będzie bardziej efektywne wydatkowanie środków. Co więcej, zmienić ma się także lista oferowanych ubezpieczeń, "tak, aby stały się składnikiem szerszej konstrukcji systemu zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie".

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Sejm.gov.pl, KRIR

Następny artykuł