Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Spotkanie ministrów rolnictwa V4. „Oczekujemy wycofania skargi Ukrainy do WTO”
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 27.09.2023 09:34

Spotkanie ministrów rolnictwa V4. „Oczekujemy wycofania skargi Ukrainy do WTO”

Ministrowie rolnictwa Grupy V4
MRiRW/gov.pl

We wtorek 26 września w Znojmie w Republice Czeskiej, ministrowie rolnictwa Polski, Czech, Węgier i Słowacji – tworzących Grupę Wyszehradzką – uznali, że wycofanie skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przez Ukrainę poprawiłoby atmosferę we wzajemnych relacjach. 

Rozmowy Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy

Było to pierwsze spotkanie ministrów ds. rolnictwa w ramach rocznego przewodnictwa Republiki Czeskiej w Grupie Wyszehradzkiej. Spotkanie odbyło się 25-26 września 2023 r. w Znojmie w Republice Czeskiej. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Zdalnie debacie wziął również udział minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski

Ministrowie ds. rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej podkreślili, że spotkanie odbywa się w bardzo trudnym momencie, kiedy w Ukrainie toczy się wojna będąca wynikiem agresji Federacji Rosyjskiej, a kwestie bezpieczeństwa żywnościowego mają szczególne znaczenie. Ministrowie zgodnie podkreślali, że dialog krajów naszego regionu i wspólne poszukiwanie rozwiązań są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek

Skarga Ukrainy do WTO

Minister ds. rolnictwa Republiki Czeskiej w imieniu Grupy Wyszehradzkiej zaapelował do Ukrainy o wycofanie skargi – złożonej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciw Polsce, Słowacji i Węgrom – oraz o poszukiwanie rozwiązań poprzez dialog i konsultacje.

– Z wielkim zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy decyzję o skardze Ukrainy na nasz kraj do Światowej Organizacji Handlu i oczekujemy, że Ukraina z tej decyzji się wycofa. – powiedział po rozmowach w Znojmie Ryszard Bartosik. 

Bartosik podkreślił, że ułatwiłoby to dalsze rozmowy, a Polsce bardzo zależy na dialogu z Ukrainą. Przedstawiciel Polski powiedział także, że Ukraina obstaje przy swoim stanowisku wystawiania własnych licencji. 

– Nie możemy się na to w tej chwili zgodzić, bo uważamy, że to my powinniśmy wydawać zgody na przyjmowanie zboża lub nie. Uważamy, że takie stanowisko może doprowadzić do niekontrolowanego napływu zboża do naszego kraju. – stwierdził.

Minister Rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski wysłuchał także pozostałych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, którzy apelowali o wycofanie wniosków zgłaszanych przez Ukrainę do WTO

– Na moje pytanie, czy Ukraina wycofa skargę, odpowiedź nie padła. Pan minister stwierdził, że to nie jest kluczowa sprawa, a dla nas jest kluczowa. Jest bardzo ważna. Stworzyłoby to dobry klimat i uniknęlibyśmy wielomiesięcznych postępowań. – powiedział PAP Bartosik.
 

Trudna sytuacja na polskim rynku rolnym

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik poinformował, że sytuacja na rynku zbóż w Polsce jest niezwykle trudna. 

– Nadal borykamy się z problemami, mimo że od maja do 15 września 2023 r. obowiązywał unijny zakaz przywozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy. Magazyny są częściowo zapełnione jeszcze ubiegłorocznym zbożem, ponieważ rolnicy nie mieli gdzie sprzedać swoich płodów rolnych – podkreślił wiceminister Bartosik.

Bartosik wyjaśnił, że wobec politycznej decyzji Komisji Europejskiej o nieprzedłużeniu zakazu Polska wprowadziła 15 września 2023 r. krajowy zakaz przywozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika oraz śruty i mąki z tych zbóż z Ukrainy. Jednak to nie zmienia faktu, że tranzyt tych produktów jest nadal dozwolony

– Zakaz importu nie ograniczył tranzytu przez Polskę, a wręcz przyczynił się do jego wzrostu, zgodnie z pierwotnymi założeniami koncepcji korytarzy solidarnościowych – zauważył wiceminister Bartosik.

Sekretarz podkreślał, że działania podjęte przez kraje Grupy V4 mają na celu jedynie przywrócenie zachwianej równowagi rynkowej. Wiceminister tłumaczy, że przy podjęciu decyzji o przedłużeniu embarga kierowali się wyłącznie poczuciem odpowiedzialności za sytuację w naszych krajach i losem producentów rolnych.

Ministrowie Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że w tej sytuacji niezbędne są długofalowe, systemowe rozwiązania, które zapewnią uczciwe warunki konkurencji dla krajowych rolników.

System kaucji na ukraińskie produkty

Gospodarz spotkania, czeski minister rolnictwa Marek Vyborny, podsumowując rozmowy, powiedział, że partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej wezwali Komisję Europejską do kontroli korytarzy solidarnościowych, przez które ukraińskie zboże ma trafiać do państw trzecich. Zasugerowali wprowadzenie systemu kaucji na ukraińskie produkty rolne przewożone przez terytorium Unii Europejskiej.

Leśnictwo i gospodarka leśna

Podczas spotkania dyskutowano również nt. rosnącej fragmentaryzacji polityk związanych z lasami na poziomie UE oraz o potrzebie wzmocnienia spójności i synergii polityk w tym zakresie. Wiceminister Bartosik podkreślił, że zarządzanie lasami to proces długofalowy, który powinien być oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktykach państw członkowskich.

Wiceminister zaznaczył także, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE. Ministrowie ds. rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że wszelkie inicjatywy dotyczące leśnictwa powinny być rozwijane z wykorzystaniem podejścia oddolnego, zgodnie z zasadą subsydiarności.

Źródło: gov.pl