Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Termin mija 27.10. Rolnicy muszą się pospieszyć
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 25.10.2023 18:28

Termin mija 27.10. Rolnicy muszą się pospieszyć

mężczyzna na polu
unsplash.com

Rolnicy zainteresowani wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinni się pospieszyć. Termin składania wniosków o dopłaty dla młodych rolników upływa 27 października 2023 roku. Do zdobycia jest 200 tys. złotych, a dotychczas już 2,6 tys. osób zgłosiło chęć skorzystania z tego programu.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z dopłat dla młodych rolników?

Wsparcie finansowe, pochodzące z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 40 lat (w dniu składania wniosku interesant nie może mieć ukończonych 41 lat). O dofinansowanie mogą ubiegać się młodzi rolnicy, którzy rozpoczynają działalność lub prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące. Podstawowym warunkiem jest posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa, odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zobowiązanie do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od wypłaty premii. Drugim wymogiem z ARiMR jest także złożenie biznesplanu z zobowiązaniem do realizacji w ciągu 3 lat kalendarzowych po roku składania wniosku.

Wnioski tylko poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR

Jak już wspomniano, młody rolnik może liczyć na kwotę wsparcia w postaci 200 tys. zł. Do 27 października 2023 r. rolnicy mogą składać wnioski o dotacje wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Statystyki pokazują, że najwięcej młodych rolników ubiega się o premie w województwach mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim.

Na jakie cele można spożytkować dofinansowanie?

Przyznane dofinansowanie w formie ryczałtu wynosi 200 tys. zł, które wypłacane jest w dwóch ratach. Pierwsza rata, w wysokości 140 tys. zł, trafia na konto beneficjenta po spełnieniu warunków do przyznania pomocy. Druga rata, 60 tys. zł, przysługuje po zrealizowaniu biznesplanu. Młodzi rolnicy mogą inwestować środki w prowadzenie gospodarstwa, zakup maszyn, urządzeń, czy modernizację budynków gospodarczych. Przynajmniej 70 proc. kwoty powinno być przeznaczone na środki trwałe, a pozostałe 30 proc. na inne potrzeby związane z produkcją rolną.

Pomoc nie obejmuje gospodarstw prowadzących plantacje roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowle zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików utrzymywanych w celu produkcji mięsa). Finansowania nie można także otrzymać na zakup gruntu od rodziny ani na budowę na gruncie spoza posiadłości wnioskodawcy.

 

źródło: ARiMR

Tagi: ARiMR