Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Wystartował konkurs “Kobiety dla polskiej wsi”
Joanna Kowalska
Joanna Kowalska 24.08.2023 16:18

Wystartował konkurs “Kobiety dla polskiej wsi”

None
pexels.com @Anna Shvets

Wystartował konkurs, którego inicjatorem jest Rada Kobiet w Rolnictwie. Celem wydarzenia jest wsparcie przedstawicielek płci żeńskiej, działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. To inicjatywa, która jest zgodna z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać od 23 sierpnia do 12 września bieżącego roku. 

Kobiety mają coraz większy udział w polskim rolnictwie

Według danych uzyskanych dzięki przeprowadzeniu w 2020 roku spisu rolnego wykazano, że w ciągu ostatniej dekady wzrósł odsetek polskich gospodarstw prowadzonych przez kobiety. Ustalono, że momencie przeprowadzania analiz wartość tego parametru wynosiła ponad 34%.

Większość rolniczek zarządza gospodarstwami o małej powierzchni. W miarę jak wielkość gospodarstwa wzrasta, udział kobiet maleje. Ponad 40% gospodarstw od 1 do 2 ha jest kierowanych przez kobiety, natomiast w przypadku właścicieli ziem rolnych o powierzchni powyżej 100 ha, odsetek ten wynosi mniej niż 24%. Warto jednak podkreślić, że polskie kobiety pracujące w rolnictwie są lepiej wykształcone, niż mężczyźni czynni zawodowo w tym samym obszarze.

Ogłoszono nabór do konkursu dla polskich rolniczek

Wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat, coraz więcej rolniczek będzie aktywnie uczestniczyć w rozwoju polskiego rolnictwa. Pomóc im w tym ma między innymi konkurs “Kobiety dla Polskiej Wsi” organizowany przez Radę Kobiet w Rolnictwie. Jego głównym celem jest uhonorowanie oraz promowanie rolniczek mających realny wpływ na rozwój polskich obszarów wiejskich. 

Rolniczki mają szansę walczyć o tytuł laureatki w 9 kategoriach:

 • Kobieta Rolnik
 • Kobieta Przedsiębiorca
 • Kobieta Kultury Ludowej
 • Kobieta Społecznik
 • Kobieta Samorządowiec
 • Kobieta Innowacyjna
 • Kobieta promująca zdrowy styl życia
 • Kobieta w Nauce
 • Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym

Nie tylko rolniczki mogą wziąć udział w konkursie

Kandydatką do tytułu laureatki jednej z kategorii może zostać kobieta która może zaliczyć się do jednej z poniższych kategorii:

 • pracuje w gospodarstwie rolnym (nie musi być jego właścicielką)
 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której usługi lub produkty są skierowane do mieszkańców wsi
 • podejmują na terenach wiejskich działalność społeczną, oświatową lub kulturalną na rzecz mieszkańców wsi

Kandydatki mogą być zgłaszane przez szereg jednostek rządowych oraz pozarządowych związanych z rolnictwem, jak i przez lokalnych polityków. 

Zgłoszenie musi mieć formę wypełnionego formularza, podpisanego przez kandydatkę oraz jednostkę zgłaszającą. Gotowy dokument można przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki zostaną ogłoszone w październiku bieżącego roku.

Źródło: gov.pl