Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Wyższe płatności ONW w 2024 roku. Znamy stawki
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 30.01.2024 22:41

Wyższe płatności ONW w 2024 roku. Znamy stawki

ONW bydło
Andy Kelly, Unsplash

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o projekcie zmian stawek ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne. Zaproponowane zmiany czekają na akceptację Komisji Europejskiej. 

Komu należy się płatność ONW?

Płatność ONW przysługuje rolnikom, którym należy zrekompensować wszystkie lub część dodatkowych kosztów lub utraconych dochodów związanych z ograniczeniami dla produkcji rolnej na wyznaczonych obszarach górskich i innych obszarach z naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. Ma to ułatwić kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi.

Wsparcie to ma wpłynąć na utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazu obszarów wiejskich oraz na zachowanie bioróżnorodności.

Wsparcie ONW obejmuje następujące poddziałania:

  • płatności dla obszarów innych niż obszary górskie, charakteryzujących się znacznymi ograniczeniami naturalnymi (ONW z ograniczeniami naturalnymi),
  • płatność dla innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny),
  • płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski).
Nowe rozwiązanie w identyfikacji zwierząt. Będzie dostępne już od 1 lutego

Jakie zmiany zaproponowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Ministerstwo Rolnictwa w odpowiedzi na wnioski przedstawione przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, poinformowało pismem z 12 stycznia 2024 roku, iż Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął zmiany stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne. 

Ze względu na mniejszą skalę produkcji i wysokie koszty jednostkowe w porównaniu do obszarów w innych rejonów kraju, zadecydowano by w obszarach strefy II ONW typ specyficzny tzw. podgórskiej ze zwierzętami podnieść stawkę z kwoty 550 zł/ha UR/rok do kwoty 676 zł/ha UR/rok, a na obszarach ONW typ górski, zastosować zmianę kwoty z 759 zł/ha UR/rok na do 829 zł/ha UR/rok. 

Jakie są warunki uzyskania wsparcia?

Aby uzyskać wsparcie ONW gospodarstwo powinno mieć minimalną obsadę 0,5 DJO/ha wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika, położonych na obszarach ONW typ górski i podgórski mogą być przyznane, jeśli rolnik jest posiadaczem następujących zwierząt: alpaki, bydło domowe, daniele, gęsi, jelenie szlachetne, kozy, mamy, muły, osły, owce, konie.

KRIR zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by dla obszarów górskich i podgórskich zmniejszyć wymóg obsady zwierząt trawożernych z 0,5 do 0,3 DJP.