RolnikInfo.pl
Zwierzęta - Rzecznik Praw Zwierząt

Mercy For Animals MFA/Flickr

Zostanie powołany Rzecznik Praw Zwierząt? Do Sejmu wpłynął już projekt ustawy

11 Marca 2021

Autor tekstu:

Aneta Wasilewska

Udostępnij:

Poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt, który zakłada wzmocnienie ochrony praw zwierząt hodowlanych, dzikich i domowych, dzięki powołaniu niezależnej instytucji Rzecznika Praw Zwierząt. Projekt ustawy 25 września ubiegłego roku wpłyną do Sejmu. Zgodnie z informacjami, które można przeczytać na stronie sejmowej, 9 marca bieżącego roku dokument został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania wnioskodawców, tj. posłów Lewicy, wybrana została poseł Beata Maciejewska.

- Celem projektowanej regulacji jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt poprzez powołanie niezależnej instytucji Rzecznika Praw Zwierząt. Wynika to z potrzeby systemowego podejścia do ochrony praw zwierząt hodowlanych, dzikich i domowych. Rzecznik Praw Zwierząt stał będzie na straży dobrostanu zwierząt m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli we wszystkich podmiotach zajmujących się zwierzętami, a także będzie występował w sprawach sądowych. Obecnie nie istnieje niezależny i finansowany z budżetu państwa urząd, które w sposób skuteczny broni praw zwierząt i kontroluje przestrzeganie obowiązujących regulacji. Zajmują się tym głównie organizacje pozarządowe, które nie posiadają zarówno odpowiedniego finansowania jak i umocowania prawnego - wskazano w uzasadnieniu.

Co więcej, jak wynika z uzasadnienia do ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt, osoba sprawujące tę funkcję, doradzać będzie dla Sejmu, Senatu, Prezydenta i Rady Ministrów. 

- Będzie zabierać głos w sytuacjach, kiedy ochrona prawna zwierząt jest zagrożona, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos, kiedy zagrożone są prawa obywatelskie, a Rzecznik Praw Dziecka - kiedy w szczególności zagrożone jest dobro dzieci - wskazano w uzasadnieniu.

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego materiału wideo:

[EMBED-3]

Czym zajmie się Rzecznik Praw Zwierząt?

Jak wynika z projektu ustawy, Rzecznik Praw Zwierząt miałby między innymi:

  • regularnie monitorować sposób traktowania zwierząt hodowlanych,

  • opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących dobrostanu zwierząt,

  • współpracować z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, zajmujących się ochroną zwierząt,

  • inicjować i organizować działalność edukacyjną i informacją związaną z dobrostanem zwierząt,

Rzecznik Praw Zwierząt, kiedy wpłynie do niego wniosek, będzie mógł nie tylko podjąć odpowiednie działania, ale i "zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu". Co więcej, osoba pełniąca funkcję RPZ będzie miała prawo " rejestrować dźwięk lub obraz w miejscach, w których przebywają zwierzęta hodowlane, za zgodą ewentualnych osób, które będą rejestrowane".

A kto będzie mógł zostać Rzecznikiem Praw Zwierząt?

Jak wynika przygotowanej ustawy, funkcje Rzecznika Praw Zwierząt będzie mogła być pełniona przez obywatela Polski, który: 

  • korzysta z pełni praw publicznych;

  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe;

  • posiada wykształcenie wyższe;

  • ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami lub na ich rzecz;

  • cieszy się nieposzlakowaną opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Sejm.gov/ Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt

Aneta WasilewskaAutor

Absolwentka filologii ukraińskiej.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@rolnikinfo.pl

Podobne artykuły

wspólna polityka rolna wpr

Finanse i Prawo

Wspólna polityka rolna UE: czym jest, jakie są jej filary i cele?

Czytaj więcej >
akcyza

Finanse i Prawo

Sejm przegłosował ustawę ws. większego zwrotu akcyzy dla rolników

Czytaj więcej >
tablice rejestracyjne

Finanse i Prawo

Czy tablice ciągników rejestracyjnych będą musiały być wymienione? Wyjaśniamy

Czytaj więcej >
obrońcy zwierząt

Finanse i Prawo

W jakich sytuacjach obrońcy zwierząt mogą wejść do gospodarstwa? Prawo mówi jasno

Czytaj więcej >
mrirw zaliczki

Finanse i Prawo

MRiRW: 18 października rusza wypłata zaliczek płatności bezpośrednich

Czytaj więcej >
krus

Finanse i Prawo

Historyczne zmiany ws. KRUS. Jest już projekt ustawy

Czytaj więcej >