Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > ARiMR: Ruszył nabór wniosków na dopłaty do materiału siewnego
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 31.05.2024 23:08

ARiMR: Ruszył nabór wniosków na dopłaty do materiału siewnego

dopłaty do materiału siewnego
fot. Aneta Modrzejewska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła rozpoczęcie naboru wniosków o dopłaty z tytułu użytego materiału siewnego w kategorii elitarnej bądź kwalifikowanej oraz ekologicznego materiału siewnego w kategorii elitarnej bądź kwalifikowanej. 

Dopłaty do materiału siewnego dla rolników

Od 25 maja rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego użytego przez rolników do siewu i sadzenia. Według informacji podanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień 31 maja wpłynęło blisko 3,2 tys. wniosków o wypłatę dotacji. 

Dopłaty do materiału siewnego w kategorii elitarnej i kwalifikowanej są wypłacane jako element pomocy de minimis. 

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 31.05.2024 (20:59) wynosi 256 584 005,27 euro, co stanowi 86,70% - czytamy na stronie Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej. 

Przeczytaj także o dopłatach do zbóż.

Ostatnie dni, by sprzedać zboże i skorzystać z dopłaty. ARiMR przypomina o warunkach

Kto może zostać beneficjentem dopłat do materiału siewnego

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie w postaci dopłat do materiału siewnego w kategorii elitarnej i kwalifikowanej może ubiegać się rolnicy, którzy:

  • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Wsparcie nie dotyczy materiału wykorzystanego na uprawę poplonu i przedplonu. Dodatkowo rolnik nie może przekroczyć maksymalnej kwoty pomocy de minimis, która wynosi 20 000 euro w trzech latach podatkowych. 

Ile wynosi dopłata do materiału siewnego

Wysokość pomocy udzielanej rolnikom jest iloczynem zadeklarowanej we wniosku powierzchni upraw oraz ustanowionej stawki dopłat. Wysokość stawki jest zróżnicowana ze względu na kategorię uprawy (konwencjonalna i ekologiczna) oraz rodzaj uprawy. Wysokość stawek dopłat wynosi:

Dla upraw konwencjonalnych:

  • 65 zł - dla zbóż, mieszanek zbożowych oraz mieszanek pastewnych,
  • 115 zł - dla roślin strączkowych,
  • 350 zł - dla ziemniaków.

Dla upraw ekologicznych:

  • 78 zł - dla zbóż, mieszanek zbożowych oraz mieszanek pastewnych,
  • 138 zł - dla roślin strączkowych,
  • 450 - dla ziemniaków. 

Sposób składania wniosków o dopłaty

Wnioski można składać w jednostkach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, bądź siedzibę producenta rolnego. Można je także wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP oraz mObywawatel. Wniosek można także nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej poprzez przesyłkę rejestrowaną. Nieprzekraczalnym terminem złożenia wniosku jest 5 lipca bieżącego roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ARiMR.