Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Dopłaty bezpośrednie 2024. Rozpoczął się nabór wniosków
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 18.03.2024 22:15

Dopłaty bezpośrednie 2024. Rozpoczął się nabór wniosków

koszenie zboża
fot. Pixabay/ Wolfgang-1958/materiały własne

Nadczedł wyczekiwany czas dla rolników. Od 15 marca 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Wsparcie finansowe otrzymają aktywni zawodowo rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą i posiadają minimum 1 ha powierzchni gruntów. Do kiedy należy składać wnioski? Kiedy rolnik może spodziewać się wypłaty?

Dla kogo dopłaty bezpośrednie w 2024 roku?

Już od 15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. 

ARiMR informuje, że taki wniosek może złożyć właściciel nieruchomości, który jest aktywny zawodowo i prowadzi działalność rolniczą. Ważne jest, by rolnik posiadał grunty o powierzchni co najmniej 1 ha, a ziemia, do której chce otrzymać płatności, powinna być w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. 

Wsparcie w formie dotacji przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności, które wiążą się z utrzymaniem zwierząt w gospodarstwie. 

Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt. Aż 36 chorób zakaźnych objętych programem

Jak złożyć wniosek oraz ostateczny termin ubiegania się o dopłaty

Jak złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie? Jak co roku procedura jest taka sama, wnioski składane są wyłącznie online. Służy temu aplikacja eWniosekPlus, którą można znaleźć na PUE.

Nabór wniosków rozpoczął się 15 marca, natomiast zakończenie przewidziane jest w dniu 15 maja 2024 r. Rolnik, który złoży w późniejszym terminie wniosek o przyznanie dopłat, będzie miał potrącony 1% płatności za każdy dzień roboczy spóźnienia. ARiMR rozpocznie wysyłanie przelewów tegorocznych dopłat bezpośrednich od 1 grudnia 2024 r. - do 30 czerwca 2025 r. 

Jakie zmiany w dopłatach w 2024 roku

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano najważniejsze zmiany i uproszczenia w zakresie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych II filaru WPR, które będą obowiązywać w kampanii 2024 r. Są to m.in.:

  • wprowadzenie częściowej derogacji od normy GAEC 8, obowiązującej na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2024/587 - umożliwiającej rolnikom i innym beneficjentom spełnienie tej normy poprzez przeznaczenie minimalnego udziału co najmniej 4% gruntów ornych na obszary i elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane lub uprawy wiążące azot lub międzyplony. Przy czym międzyplony i uprawy wiążące azot muszą być uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin, a współczynnik ważenia w odniesieniu do międzyplonów wynosi 1;
  • uzupełnienie definicji nawozów w ramach normy GAEC 4  o każdą inną substancję zawierającą związek lub związki azotu rolniczo wykorzystywaną w celu zwiększenia wzrostu roślinności. Tym samym definicja obejmuje m.in. produkty pofermentacyjne, pozostałości z gospodarstw rybackich, odchody zwierzęce oraz osady ściekowe wchodzące w zakres programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu;
  • w przypadku normy GAEC 7 i GAEC 8 - rezygnacja z obowiązku składania oświadczenia na rzecz prowadzenia rejestrów zabiegów agrotechnicznych lub posiadaniu innych dokumentów zawierających m.in. numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, informacje o wykonanych zabiegach;
  • odstąpienie od wymogu posiadania przez rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dokumentu potwierdzającego, że podlegał ubezpieczeniu w KRUS;
  • ograniczenie wymogu składania oświadczenia w celu ustalenia daty rozpoczęcia działalności rolniczej - tylko w przypadku nieposiadania przez małżonka rolnika numeru PESEL;
  • ograniczenie zakresu informacji koniecznych do weryfikacji zgłoszenia dokonanego w systemie IRZ w celu kwalifikacji zwierzęcia do płatności do danych wynikających z przepisów unijnych;

Dobre wiadomości dla rolników są takie, że rząd zapowiedział uproszczenie procesu wnioskowania, a co istotne, wnioskujący nie będą musieli doręczać wymaganych załączników. W ten sposób rolnicy mają uniknąć zbędnej biurokracji.