Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Gigantyczne pieniądze dla młodych rolników. Nabór wniosków już w czerwcu
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 06.06.2024 20:19

Gigantyczne pieniądze dla młodych rolników. Nabór wniosków już w czerwcu

polskie pieniądze
fot. materiały własne

Już w czerwcu rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. W grę wchodzą potężne kwoty, które rolnicy mogą przeznaczyć m.in. na zakup nieruchomości rolnych, maszyn i sprzętów rolniczych czy nawet zwierząt gospodarskich. Jakie warunki musi spełnić rolnik, by otrzymać premię i jakie pieniądze może otrzymać? Wyjaśniamy.
 

Premia dla młodych rolników. Kto może ją dostać?

Wsparcie dla młodych rolników realizowane jest z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027. O taka formę pomocy mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

  • w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat i mają nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
    rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
  • mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
  • złożą biznesplan oraz zobowiążą się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Premia przysługuje wyłącznie raz na osobę i gospodarstwo, które zostało wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego. Jednymi wyjątkami są m.in. wymiana gruntów, śmierć poprzedniego beneficjenta lub rezygnacja z pomocy czy zwrotu pełnej kwoty premii.

Kredyty konsolidacyjne dla rolników. Resort opracowuje program pomocy

Premia dla młodych rolników. Na co można przeznaczyć pieniądze?

Młodzi rolnicy mogą przeznaczyć pieniądze z pomocy na inwestycje budowlane, związane z budynkami lub budowlami, które wykorzystywane będą do wytworzenia nieprzetworzonych produktów rolnych, ewentualnie do przygotowania ich do sprzedaży. 

Z tej formy pomocy rolnicy mogą kupić: nieruchomości rolne, stado podstawowych zwierząt gospodarskich, nowe maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt a nawet sprzęt komputerowy i pojazdy, które będą wspierać wytwarzanie nieprzetworzonych produktów rolnych czy przygotują ich do sprzedaży. 

Ponadto młodzi rolnicy mogą przeznaczyć pieniądze na nasadzenia trwałe w sadach i plantacjach wieloletnich oraz na programy komputerowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok.

Jaka jest kwota premii i do kiedy czas składania wniosków?

Młodzi rolnicy otrzymają pomoc w formie premii wynoszącej 200 tysięcy złotych. Ta niemała kwota, zostanie wypłacona w dwóch ratach:

  • 70% kwoty przyznanej pomocy - 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;
  • 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników potrwa od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).- czytamy w komunikacie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.