Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > ARiMR przypomina: ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty do zboża
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 05.06.2024 08:17

ARiMR przypomina: ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty do zboża

dopłaty do zbóż
fot. Aneta Modrzejewska

5 czerwca jest ostatnim dniem na złożenie wniosków o dopłaty do sprzedanego zboża. Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ich już ponad 160 tysięcy. 

Beneficjenci wniosków o dopłaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłaty do sprzedanego zboża mogą składać rolnicy, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 maja sprzedali zboże spośród wymienionych w rozporządzeniu, a więc pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i/lub mieszanki zbożowe. 

Beneficjentem dopłat do zboża może być rolnik:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 
  • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472;
  • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  • który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą; 
  • który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.
Ostatnie dni, by sprzedać zboże i skorzystać z dopłaty. ARiMR przypomina o warunkach

Jak złożyć wniosek o dopłaty do zbóż

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w postaci dopłat do zbóż można składać w biurach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. 

Poza osobistym złożeniem wniosku można skorzystać także z e-wniosku i złożyć go za pomocą platformy ePUAP oraz mObywawatel. Wnioski można także wysłać pocztą za pomocą przesyłki rejestrowanej. W tym przypadku za datę złożenie wniosku uznawana jest data nadania przesyłki. 

Nieprzekraczalnym terminem złożenia wniosku jest 5 czerwca 2024 roku. Należy pamiętać, że do wniosku muszą być dołączone oryginały bądź kopie faktur za sprzedane zboże. 

Wysokość dopłat do zbóż

Zgodnie z informacją zamieszczona na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysokość wsparcia dla rolników jest zależna od terminu sprzedaży zboża. 

  • Innej wysokości wsparcie dostaną rolnicy, którzy sprzedali zboże w terminie od 1 stycznia do 10 marca 2024 roku. W tym przypadku wysokość dopłaty do zbóż wyniesie 1080 zł/ha dla pszenicy oraz 740 zł/ha w przypadku pozostałych zbóż wymienionych w rozporządzeniu. 
  • W przypadku gdy rolnik sprzedał zboże w terminie od 11 marca do 31 maja wysokość stawki wyniesie 1620 zł/ha dla pszenicy oraz 1110 zł/ha dla pszenżyta, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych. 

Nie jest to jednak jedyna metoda wyliczenia dopłaty do zbóż, bowiem wysokość dopłaty będzie wyliczona według dwóch algorytmów, a rolnik dostanie sumę pieniędzy, która będzie mniejszą po wyliczeniu według obu algorytmów. Jak czytamy na stronie internetowej ARiMR:

W drugim przypadku, brana jest pod uwagę liczba ton sprzedanych zbóż, wynikająca z faktur lub kopii faktur lub ich duplikatów potwierdzających taką transakcję w danym okresie. Ta liczba ton dzielona jest przez odpowiedni współczynnik – 5,4 dla pszenicy lub 3,7 dla pozostałych zbóż objętych wsparciem. Wynik tego działania mnożony jest przez stawkę pomocy. Niższa z kwot wyliczonych na podstawie tych dwóch metod będzie tą, która może otrzymać rolnik.