Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Jutro ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty do kukurydzy
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 28.02.2024 14:02

Jutro ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty do kukurydzy

kukurydza, dopłaty do kukurydzy
Aneta Modrzejewska

Ostatnie dwa dni składania wniosków o dopłaty do kukurydzy będą bardzo intensywne zarówno dla pracowników Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dla rolników chcących złożyć wniosek. 

Do kogo skierowane są dopłaty do kukurydzy?

Czas na złożenie wniosków o dopłaty do kukurydzy dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę, jest wyjątkowo krótki i wynosi zaledwie tydzień.

Nabór wniosków rozpoczęty 22 lutego kończy się w dniu 29 lutego. Według informacji podanych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień 28 lutego zarejestrowano już 123,6 tys. wniosków

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest spełnienie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za rok ubiegły, w którym wykazane były uprawy kukurydzy na ziarno. 

Protest rolników w Warszawie bez konkretów. "Nic nie załatwiliśmy"

W jaki sposób składać wnioski o dopłaty?

Wnioski można składać w wersji papierowej w Biurze Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wnioski można także przesłać listownie na adres biura powiatowego odpowiedniego dla składającego wniosek (za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego). 

W przypadku złożenia wniosku przez platformę ePUAP lub przez aplikację mObywatel za datę złożenia przyjmuje się datę nadania. 

W dniu 28 lutego biura terenowe otwarte będą do godziny 18:00, natomiast w ostatnim dniu składania wniosków pracownicy ARiMR będą dostępni dla rolników w godzinach 7:00-22:00 lub do ostatniego interesanta. 

Jakiej wysokości dopłaty mogą uzyskać rolnicy?

Budżet ustalony na dopłaty do kukurydzy wynosi 1 mld złotych. Wysokość pomocy będzie wyliczona na podstawie zadeklarowanej powierzchni uprawy kukurydzy (z wyłączeniem upraw na kiszonkę) na wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok i będzie ona iloczynem tej powierzchni oraz stawki pomocy ustalonej dla danego gospodarstwa. 

  • Stawka 1000 złotych obowiązuje w województwie lubelskim i podkarpackim,
  • 700 złotych dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego,
  • 500 złotych dla województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.