Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Klasyfikacja tusz wołowych w ubojniach. Wnioski z 545 kontroli
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 09.09.2023 17:29

Klasyfikacja tusz wołowych w ubojniach. Wnioski z 545 kontroli

wołowina
unsplash.com

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadziła 545 kontroli w zakładach ubojowych w 2022 roku, skupiając się na klasyfikacji tusz wołowych zgodnie z wytycznymi EUROP. Celem tych kontroli było zapewnienie prawidłowej klasyfikacji tusz wołowych w ubojniach, przestrzeganie obowiązujących regulacji oraz wzmacnianie zaufania społecznego do systemu klasyfikacji. 

Szczegóły kontroli IJHARS

W ciągu roku 2022 IJHARS przeprowadziła aż 545 kontroli w zakładach ubojowych. Kontrolowano poprawność klasyfikacji tusz wołowych, którą dokonywało 116 rzeczoznawców (co stanowiło 80,6 proc. wszystkich aktywnych rzeczoznawców), opierając się na wynikach klasyfikacji 20,7 tys. sztuk tusz wołowych.

Obowiązek stosowania klasyfikacji tusz wołowych w Polsce obejmuje wszystkie rzeźnie, które w danym roku dokonały uboju powyżej 3900 sztuk bydła (czyli średnio powyżej 75 sztuk tygodniowo przez cały rok). W roku 2022 nadzór Inspekcji JHARS objął 68 ubojni bydła, co stanowiło 35,1 proc. wszystkich działających w kraju ubojni.

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHARS pokazują, że liczba tusz wołowych właściwie sklasyfikowanych przez rzeczoznawców w 2022 roku pod względem uformowania wynosiła 16 596 sztuk (co stanowiło 80,2% wszystkich skontrolowanych tusz), a pod względem otłuszczenia 15 788 sztuk (76,3%). Raport wskazuje również, że nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w zakresie czasu nadawania tuszom klas jakości, ustawienia tary na wagach kolejek, czy też okresu przechowywania protokołów z ustalania klas jakości tusz przez rzeczoznawców.

Dane dostarczone przez kontrolerów wskazują, że nie zarejestrowano również nieprawidłowości w dokumentacji oraz informacjach przekazywanych dostawcom.

Garść danych na temat polskiej wołowiny

Według przekazanych przez zakłady rzeźnicze informacji, w 2022 roku w Polsce przeprowadzono ubój 1810,1 tys. sztuk bydła. Z tego, w nadzorowanych ubojniach dokonano uboju 1702,8 tys. sztuk bydła, co stanowiło aż 94,1 proc. całkowitej liczby ubitych zwierząt w kraju. Klasyfikacji poddano 1681,1 tys. sztuk tusz wołowych, co stanowiło imponujące 98,7 proc. wszystkich tusz ubitych w kontrolowanych rzeźniach.

Jeśli chodzi o klasyfikację tusz wołowych pod względem uformowania, przeważająca większość, czyli aż 54,99%, została zaklasyfikowana do kategorii O - charakteryzującej się dość dobrą muskulaturą. Natomiast 23,97 proc. tusz trafiło do klasy R - co oznacza, że ich muskulatura była również dobra.

Jeśli spojrzymy na otłuszczenie tusz, to największą grupę stanowiły tusze zaklasyfikowane do klasy 2 - charakteryzujące się małym stopniem otłuszczenia (44 proc.). Kolejne 31,21 proc. tusz trafiło do klasy 3, co oznacza otłuszczenie średniego stopnia.

 

 

 

źrodło: topagrar.pl

Tagi: Mięso