RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Kredyty z oprocentowaniem 2% dla rolników. Jest jedno “ale”
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 21.05.2023 18:00

Kredyty z oprocentowaniem 2% dla rolników. Jest jedno “ale”

banknoty w dłoni
Biznes Info

Polscy producenci rolni, których przedsiębiorstwa ucierpiały wskutek agresji Rosji na Ukrainę, będą mogli liczyć na preferencyjne kredyty od państwa. Jest jedno “ale”: do wprowadzenia tego planu w życie potrzeba poczekać na odpowiednią decyzję Komisjii Europejskiej. 

Kredyty preferencyjne dla poszkodowanych rolników

Wszyscy rolnicy w Polsce, którym grozi utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, będą mogli otrzymać możliwość ubiegania się o kredyty na preferencyjnych warunkach. Oznacza to tym samym, że oprocentowanie do kredytów udzielanych rolnikom będzie dotowane wpłatami od państwa. Należy jednak pamiętać, że aktualnie Polska nadal oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia kredytów preferencyjnych dla rolników, która umożliwi dalsze działanie w celu realizacji wsparcia. 

Szczegóy oferty dla rolników

Dotacje do oprocentowania kredytów dla rolników ma być udzielane do tych pożyczek, które zostały udzielone od 31 grudnia 2023 roku. Rolnicy będą mogli liczyć na oprocentowanie roczne na poziomie 2%, przy czym sumaryczna kwota kredytów udzielonych jednemu przedsiębiorcy rolnemu nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. zł. Państwo będzie oferowało wsparcie każdemu rolnikowi z kredytem na preferencyjnych warunkach przez 36 miesięcy.

Kredyty pod parasolem ARiMR

Rolnicy będą mogli wnioskować o udzielenie kredytu na preferencyjnych warunkach tylko w tych bankach, które mają podpisaną (lub podpiszą) odpowiednią umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto przy tym podkreślić, że wszelkie operacje dotyczące udzielania kredytu będą należały do kompetencji banku, a ARiMR zajmie się spłacaniem części oprocentowania danego kredytu.