Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > LEX Rolnik. Rolnicy kierują Uchwałę do Sejmu RP
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 03.03.2024 08:41

LEX Rolnik. Rolnicy kierują Uchwałę do Sejmu RP

Strajk rolników 2024
Piotr Molecki, East News

Trwające w Polsce strajki rolników mimo rozmów z Ministerstwem Rolnictwa, Marszałkiem Sejmu RP oraz Premierem Donaldem Tuskiem nie przynoszą spodziewanych rezultatów ani rozwiązań. Rolnicy opracowali Uchwałę sejmową stworzoną oddolnie, bez udziału polityków i związków zawodowych. 
 

Brak postępu w sprawie postulatów rolników

W minionym tygodniu strajk rolników pokazał swoją siłę podczas Marszu Gwiaździstego na Warszawę. Podczas marszu ulicami Warszawy rolnicy dotarli do budynku Sejmu RP, gdzie przedstawiciele spotkali się z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Następnie udali się pod siedzibę Premiera Donalda Tuska, którego co prawda nie było na miejscu, ale zostały przekazane po raz kolejny postulaty rolników. 

W czwartek doszło do spotkania Premiera Donalda Tuska z przedstawicielami rolników, ale też rolniczych związków zawodowych i innych organizacji rolniczych w Centrum Dialogu w Warszawie. 
Poza uszczegółowieniem postulatów i wypracowaniem podwalin pod dalsze rozmowy rolnikom nie udało się osiągnąć żadnych trwałych rozwiązań ani wymóc decyzji prawnych. 
 

Konferencja Tuska. "Polscy rolnicy nie mogą być ofiarami wojny w Ukrainie"

Rolnicy mówią: SPRAWDZAM!

W dniu 2 marca na kontach dwóch rolników znanych z czynnego udziału w strajku rolników oraz ze swojej działalności internetowej polegającej w dużej mierze na wspieraniu wizerunku polskich rolników pojawił się w godzinach porannych wpis o jednakowej treści. Jak czytamy na profilu Michała Nowackiego, znanego jako Rolnik NIEprofesjonalny:

Rolnicy mówią: SPRAWDZAM!

Od kilku tygodni politycy różnych ugrupowań przeganiają się w zapewnieniach "rozumiemy problemy rolników, chcemy dobrze dla polskiego rolnictwa" a konkretów brak. Chcemy systemowych rozwiązań na lata, chcemy sprawdzić kto z obecnie wchodzących w skład Sejmu posłów stoi po stronie rolników, a kto jest przeciwny! Kto otwarcie opowie się za szkodliwymi dla rolnictwa pomysłami i ustawami? Kto w przyszłości zagłosuje za przepisami uderzającymi w bezpieczeństwo żywnościowe kraju?

Jak czytamy dalej, z powodu braku konkretów rolnicy opracowali projekt Uchwały Sejmu RP, która została opracowana całkowicie oddolnie, bez udziału polityków (partii politycznych) oraz związków zawodowych. Uchwała nie jest dokumentem wpływającym na zmianę istniejącego prawa, ale:

jest szablonem do działania i ewentualnych rozliczeń - jak czytamy we wpisie Michała Nowackiego. 

Rolnik zaapelował do trzech wiceministrów rolnictwa Michała Kołodziejczaka, Adama Nowaka oraz Stefana Krajewskiego o jak najszybsze zajęcie się tym tematem i jednoczesne pokazanie, że zależy im na rolnikach. Zaprosił także wszystkich chętnych posłów do kontaktu w sprawie wprowadzenia Uchwały pod swoim nazwiskiem.

Co znajdziemy w treści Uchwały?

Jak powiedział naszej redakcji  Michał Nowacki (Rolnik NIEprofesjonalny), on oraz Kamil Marunowski znany w mediach społecznościowych jako Rolnik na każdą okazję, są współautorami tej Uchwały, ale nie jedynymi. Uchwała była konsultowana ze wszystkimi liderami oddolnych inicjatyw strajkowych, którzy zgłaszali swoje uwagi oraz komentarze. 

Michał Nowacki przesłał naszej redakcji projekt uchwały, którą zamieszczamy poniżej:

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia ……………. 2024 r.
w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników.
W Polsce od 24 stycznia 2024 r. trwają największe od 20 lat strajki rolników. Rolnicy protestują w obronie bezpieczeństwa żywnościowego, które jest jednym z filarów bezpieczeństwa polskiego państwa. Rolnicy walczą o opłacalność produkcji i jej pewność. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo produkcji rolniczej, zobowiązujemy się jako Sejm i wzywamy Rząd do zaniechania wszelkich działań legislacyjnych, które mogłyby skutkować:
- zakazaniem lub ograniczeniem produkcji zwierzęcej i roślinnej w Polsce, 
- zwiększeniem kosztów produkcji oraz nałożeniem dodatkowych obowiązków, które wiążą się z koniecznością zwiększenia nakładów w produkcji rolnej,
- zakazaniem lub ograniczeniem produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego lub zwiększeniem kosztów ich produkcji,
- wprowadzeniem danin od produktów pochodzenia zwierzęcego,
- wprowadzeniem zakazu reklamy produktów pochodzenia zwierzęcego.
Mając na uwadze dobro polskich rolników oraz trudną sytuację w rolnictwie, wzywamy Rząd do podjęcia natychmiastowych działań i spełnienia postulatów protestujących rolników. 
Wprowadzenie całkowitego embargo na produkty rolno-spożywcze niespełniające przyjętych w UE norm produkcyjnych z Ukrainy oraz pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej - 15 kwietnia 2023 roku mimo sprzeciwu Unii Europejskiej zamknięto polską granicę dla zbóż i towarów przywożonych z Ukrainy. Po wprowadzeniu przez Polskę jednostronnego zakazu Komisja Europejska 2 maja 2023 roku wprowadziła środki zapobiegawcze w sprawie produktów rolnych z Ukrainy, trwające jedynie do 15 września 2023 roku. Na skutek postawy Komisji Europejskiej stojącej w sprzeczności z interesami polskich rolników, Rząd RP po raz drugi samodzielnie, wbrew decyzjom Unii Europejskiej wprowadził jednostronny zakaz sprowadzania zboża i produktów zbożowych do Polski. Koniecznym jest więc podjęcie radykalnych działań i wprowadzenie całkowitego embarga na wszystkie produkty rolno-spożywcze niespełniające przyjętych w UE  norm produkcyjnych z Ukrainy oraz pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników, zapewnić rynek zbytu dla rodzimej, polskiej produkcji rolnej oraz ustabilizować ceny produktów rolno-spożywczych.  
Według izby zbożowo-paszowej Polska posiada 20mln ton zbóż. Na własne potrzeby w okresie luty-sierpień wykorzysta 11mln ton. Polskie porty są w stanie wyeksportować miesięcznie 800 tysięcy ton, co oznacza, że do lipca 2024 jesteśmy w stanie wyeksportować 4mln ton. Zapas w ilości 5mln ton zostanie w polskich magazynach do okresu żniw. W tym stanie rzeczy koniecznym staje się zatrzymanie tranzytu zboża, do momentu pozbycia się nadwyżki z krajowego rynku tj. do czasu kiedy zostanie wypracowany skuteczny mechanizm tranzytowy, który nie będzie zaburzał rentowności produkcji rolnej. Koniecznym jest również ustalenie kontyngentów stosowanych przed wybuchem konfliktu na Ukrainie oraz wzmocnienie systemu kontroli wjeżdżających do Polski towarów spoza granic UE. 
Sprzeciwienie się polityce klimatycznej Unii Europejskiej, która prowadzi do likwidacji polskiego i europejskiego rolnictwa – sprzeciw ten jest warunkiem koniecznym dla przetrwania rolnictwa w naszym kraju. W UE funkcjonuje polityka ukierunkowana na ograniczenie produkcji rolnej. W ciągu ostatnich 2 lat zostało wywalczone odstępstwo od obowiązku ugorowania gruntów rolnych, teraz Unia Europejska musi całkowicie zrezygnować z tego wymogu. Wzywamy Rząd do odrzucenia wszelkich propozycji związanych z ograniczeniem środków ochrony roślin, co tworzy nierówne zasady konkurencji z produktami z Ukrainy czy Ameryki Południowej, których rolnicy nie podlegają takim ograniczeniom.  Wzywamy Rząd do sprzeciwu wobec wszelkich form ograniczania produkcji rolnej poprzez obowiązek wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na poziomie 4%, docelowo 10% w roku 2030 oraz ograniczanie dostępności gruntów rolnych, w szczególności trwałych użytków zielonych poprzez zalewanie oraz do rezygnacji z propozycji ograniczenia emisji CO2 o przyjęte 55% w roku 2030, a docelowo 90% w roku 2040. 
Kontynuacja pomocy polskim rolnikom, tj. monitorowanie sytuacji w rolnictwie i zapobieganie ryzyku utraty płynności finansowej gospodarstw rolnych poprzez stosowanie systemowych działań i rozwiązań. Podstawą rolnictwa w Polsce są rodzinne gospodarstwa rolne, które jednocześnie stanowią podstawę bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Polska żywność jest najlepszą marką, to także podstawa naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne jak bezpieczeństwo militarne i energetyczne, dlatego koniecznym jest zapewnienie płynności finansowej polskim producentom rolnym.  Ewentualne rekompensaty do produkcji czy zwrot stawki akcyzowej na poziomie 2zł/l zapewnią rolnikom możliwość przetrwania w trudnych warunkach trwającej wojny na Ukrainie, która spowodowała wahania na światowych, europejskich i polskich rynkach rolnych. Muszą być one przyznawane w sposób transparenty z uwzględnieniem analiz i stanowisk środowiska rolniczego. Rekompensaty nie rozwiązują problemów w rolnictwie, ale stanowią chwilową alternatywę dla zachowania płynności finansowej rolników. W pierwszej kolejności należy rozwiązać problemy systemowe.

                Sejm Rzeczypospolitej Polskiej popiera protesty rolników w Polsce i w Europie

Pozostaje nam poczekać na oficjalne stanowisko wiceministrów rolnictwa oraz innych polityków deklarujących się jako wspierający polskie rolnictwo.