Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Ministerstwo rolnictwa przerwało milczenie, chodzi o szkody rolnicze. Postawili sprawę jasno
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 22.11.2023 18:11

Ministerstwo rolnictwa przerwało milczenie, chodzi o szkody rolnicze. Postawili sprawę jasno

Robert Telus
Wojciech Olkusnik/East News

Ostatnie miesiące przyniosły wzrost populacji wilków w Polsce, co niestety przełożyło się na zwiększoną liczbę szkód w gospodarstwach rolnych. Jak relacjonuje Krajowa Rada Izb Rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypowiedziało się na temat statusu wilka jako gatunku chronionego i podejmuje kwestię szkód wyrządzanych przez te drapieżniki w gospodarstwach.

Ścisła ochrona a szkody w gospodarstwach

Wilk, będący przedmiotem ścisłej ochrony gatunkowej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, nie jest pozbawiony możliwości podjęcia działań przeciwdziałających zagrożeniom, jakie stwarzają dla życia i zdrowia ludzkiego. Obecne przepisy prawa umożliwiają uzyskanie zezwolenia na działania eliminujące zagrożenia, takie jak płoszenie, przemieszczanie, czy nawet zabijanie wilków, wydawane przez odpowiednie instytucje.

Ochrona dobytku i konflikty z wilkami: priorytetowe działania resortu

Ministerstwo podkreśla, że podstawową formą ochrony przed szkodami wyrządzanymi przez wilki jest odpowiednie zabezpieczenie dobytku. Resort zaznacza również, że sprawy konfliktów z wilkami traktowane są priorytetowo przez organy środowiskowe. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest organem odpowiedzialnym za wydawanie zezwoleń na ewentualną eliminację konkretnych osobników, a minister środowiska może interweniować w przypadku działań na terenach parków narodowych.

Zabezpieczanie dobytku a walka ze szkodami

W kontekście konfliktu między rolnikami a wilkami, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla konieczność zabezpieczenia dobytku oraz możliwość podjęcia działań eliminacyjnych, jeśli konieczne. Jednocześnie, resort zachęca do podejmowania działań prewencyjnych, mających na celu minimalizację szkód w gospodarstwach rolnych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na wyzwania związane z populacją wilków, starając się równoważyć ochronę gatunkową z ochroną interesów rolników. Walka ze szkodami, jakie mogą wyrządzić wilki, wymaga współpracy różnych resortów i skoordynowanych działań na rzecz ochrony zarówno przyrody, jak i rolnictwa.

źródło: KRIR

Tagi: Wilki