Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Nie tylko bydło. GUS o spadającym pogłowiu trzody chlewnej w Polsce
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 16.09.2023 14:58

Nie tylko bydło. GUS o spadającym pogłowiu trzody chlewnej w Polsce

świnia
Iberion.pl

Branża hodowli trzody chlewnej w Polsce nie ma najlepszej passy. Zgodnie z wstępnymi danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), w czerwcu 2023 roku po raz kolejny spadła liczba świń w hodowli na terenie Polski – tym razem o 1,8 proc. Największy spadek zaobserwowano w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej na ubój; pogłowie zmniejszyło się tam o 4,8 proc.

Świń w Polsce coraz mniej

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w pierwszych dniach czerwca 2023 roku, liczba świń hodowanych na farmach w Polsce wynosiła 9436,3 tys. sztuk, co oznaczało zmniejszenie się liczby zwierząt o 1,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku 2022. Jeśli porównać ten wynik z liczbą świń w Polsce w grudniu 2022 roku, spadek wyniósł 2,0 proc.

Największy udział w krajowym pogłowiu świń mieli producenci z następujących województw:

  • wielkopolskie (32,4 proc.),
  • mazowieckie (14,2 proc.),
  • łódzkie (10,1 proc.),
  • kujawsko-pomorskie (8,7 proc.),
  • pomorskie (8,7 proc.).

Najmniej świń hoduje się z kolei w województwie małopolskim (1,1 proc.), lubuskim (0,8 proc.) i podkarpackim (0,8 proc.).

Polskie stado świń. Jak wygląda struktura?

Poza ogólną liczbą świń w Polsce warto też przyjrzeć się strukturze krajowego stada. Wedle informacji przekazanych przez GUS w strukturze stada trzody chlewnej w czerwcu 2023 roku największy udział miały:

  • prosięta o wadze do 20 kg (21,4 proc.),
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (30,4 proc.),
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, przeznaczona na ubój (41,9 proc.),
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, przeznaczona na chów (6,4 proc.).

 

Afrykański pomór świń nieustającym zagrożeniem dla świń w Polsce

Swój konkretny udział w zmniejszaniu liczebności świń w Polsce ma także afrykański pomór świń. Warto tym samym zaznaczyć, że w naszym kraju nadal istnieje zagrożenie ASF. 

W pierwszej połowie 2023 roku Główny Inspektorat Weterynarii odnotował 10 ognisk ASF u świń, które uśmierciły 4896 zwierząt.

 

źródło: GUS, GIW