Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Ostatni moment na złożenie wniosku. 812 tys. rolników poprosiło o wsparcie
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 29.05.2023 18:00

Ostatni moment na złożenie wniosku. 812 tys. rolników poprosiło o wsparcie

komputer na trawie
Iberion.pl

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku. Obecnie, do 26 maja, liczba rolników, którzy złożyli wnioski, wynosi już imponujące 812 tysięcy. W celu ułatwienia procesu składania wniosków, nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem internetowej aplikacji eWniosekPlus. 

Wysokie zainteresowanie dopłatami w 2022 roku

W roku 2022 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) otrzymała aż 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. To imponująca liczba, która świadczy o dużym zainteresowaniu rolników wsparciem finansowym. Dotychczas, w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok, do rolników trafiło prawie 19,94 mld zł. Z tej kwoty, 16,8 mld zł stanowiły płatności bezpośrednie, a 3,23 mld zł to wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020.

Wydłużony nabór wniosków o dopłaty za 2023 rok

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku. To dobra wiadomość dla rolników, którzy potrzebują więcej czasu na przygotowanie dokumentów. 

Warto jednak pamiętać, że tradycyjnie dokumenty można dostarczać również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będą możliwe do dokonania do 17 lipca 2023 roku. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Ostateczny termin składania wniosków i wprowadzania modyfikacji to 25 lipca 2023 roku.

Bogate możliwości wnioskowania dla rolników

W ramach wniosku o przyznanie dopłat, rolnicy mogą ubiegać się o różne rodzaje wsparcia, takie jak:

  • płatności bezpośrednie obejmujące podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą i uprawą specyficznych kultur,
  • przejściowe wsparcie krajowe, które obejmuje uzupełniającą płatność podstawową oraz płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),
  • pomoc na zalesianie, premię pielęgnacyjną, premię zalesieniową oraz premię z tytułu zadrzewień,
  • pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną.

Rolnicy mają zatem szereg opcji do wyboru, które mogą dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i warunków gospodarstwa. Przy odpowiednim przygotowaniu dokumentów i terminowym składaniu wniosków, mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia finansowego, aby rozwijać swoje działalności rolne. Więcej informacji na temat przyznawania dopłat na różne cele znajduje się na portalu ARiMR