Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Ptasia grypa wykryta u kolejnego gatunku. Zbadano 11 próbek
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 29.06.2023 11:00

Ptasia grypa wykryta u kolejnego gatunku. Zbadano 11 próbek

pier
unsplash.com

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach poinformował o wykryciu ptasiej grypy H5N1 u kolejnych gatunków zwierząt. Po przebadaniu 11 próbek, 9 z nich dało wynik dodatni na obecność wirusa. Odkryte przypadki pochodzą z Poznania, Trójmiasta i Lublina. Badania nad materiałem genetycznym wirusów są wciąż prowadzone, ale wstępne wyniki wykluczają pochodzenie wirusa grypy, który powodował zachorowania u mew. Obecnie nie udało się jeszcze ustalić źródła zakażeń.

Szczegółowe badania nad wirusem

Mimo wykrycia ptasiej grypy H5N1 u kotów, nadal trwają szczegółowe badania materiału genetycznego wirusów. Naukowcy starają się dokładnie zidentyfikować pochodzenie wirusa i poznać jego właściwości. Badania tego typu są kluczowe dla zrozumienia zagrożenia i opracowania skutecznych strategii zwalczania choroby.

Dotychczas odnotowano kilkanaście niepokojących incydentów zarażenia kotów wirusem ptasiej grypy. Objawiały się one symptomami związanymi z układem oddechowym, jak np. trudnością w oddychaniu oraz symptomami neurologicznymi, takimi jak padaczka, nadwrażliwością na światło, drgawkami oraz sztywnością kończyn. U chorych kotów odnotowano przy tym obniżone stężenie tlenu we krwi i nieprawidłowe parametry morfologii krwi.

Środki zaradcze, które mogą pomóc odizolować koty od groźnego wirusa

Analiza danych z innych krajów pozwoliła na ustalenie zasad zapobiegania możliwemu kontaktowi kotów z wirusem ptasiej grypy. Właściciele kotów powinni utrzymywać swoje zwierzęta, o ile to możliwe, w domach, unikać ich kontaktów z innymi dzikimi zwierzętami, w tym ptakami, oraz zapobiegać kontaktom kotów z obuwiem używanym poza domem. Karmienie kotów powinno odbywać się wyłącznie pożywieniem ze znanych i bezpiecznych źródeł. Dodatkowo, po każdym kontakcie ze zwierzętami zaleca się dokładne umycie rąk, przestrzegając standardowych zasad higieny.

Wzrost świadomości i ostrożności

Wykrycie ptasiej grypy u kolejnych gatunków zwierząt w Polsce powinno skłonić do zwiększenia świadomości i ostrożności wśród właścicieli zwierząt domowych. W przypadku podejrzenia zakażenia lub niepokojących objawów u kotów, należy niezwłocznie skonsultować się z weterynarzem. Przestrzeganie zasad higieny oraz zaleceń dotyczących ograniczania kontaktu z potencjalnymi źródłami zakażenia jest kluczowe dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt oraz ludzi.