Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Rolniku, masz czas do 15 marca. Musisz opłacić ważny podatek
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 15.03.2024 11:04

Rolniku, masz czas do 15 marca. Musisz opłacić ważny podatek

trzymający banknoty
fot. Iberion materiały własne

Już 15 marca mija termin pierwszej kwartalnej opłaty za podatek rolny w 2024 roku. Od czego zależy wysokość podatku rolnego oraz jakie kwoty w tym roku będą zmuszeni opłacić posiadacze ziem? Kto jest zwolniony z opłaty podatku rolnego? Sprawdziliśmy to.

Kogo obowiązuje opłata za podatek rolny?

Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku rolnego za określony rok, to obowiązkowa opłata dla każdej osoby fizycznej lub prawnej, która posiada określone prawa do gruntu. Do takich osób należą:

 • Właściciele gruntów - nabyli prawo do własności gruntów poprzez zakup ziemi, odziedziczenie, spadek lub w ramach darowizny;
 • Posiadacze samoistni - korzystają z ziemi na podstawie umowy dzierżawy lub innej umowy;
 • Użytkownicy wieczyści gruntów publicznych - korzystający z gruntów własności państwa lub samorządu w oparciu o umowę użytkowania wieczystego;
 • Dzierżawcy gospodarstw rolnych - każdy, kto dzierżawi grunty o powierzchni 1 ha przeliczeniowego lub więcej.
Nowe stawki składek w KRUS. Rolniku, sprawdź ile zapłacisz już od kwietnia

Od czego zależy kwota podatku rolnego?

Już dzisiaj pierwsza z czterech rat za podatek rolny powinna zostać wpłacona na indywidualne konto urzędu, osobiście dostarczona sołtysowi lub uiszczona w urzędzie gminy. W tym roku podatek jest zdecydowanie wyższy, gdyż podstawa do jego obliczenia w danej gminie znacząco wzrosła. Ma to ścisły związek z ceną żyta.

Według wyliczeń GUS, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, wyniosła 89,63 zł za 1dt. W poprzednim roku ta kwota była niższa o 15,58 zł. 
Gminy wyliczają wysokość podatku rolnego w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. W tym roku kwota za podatek rolny wyniesie:

 • 224,075 zł - za 1 ha przeliczeniowy ziemi gruntów rolnych ( 2,5 - krotność ceny 1dt żyta )
 • 448,15 zł - za 1 ha pozostałych gruntów ( równowartość 5 kwintali żyta )
   

Terminy opłat podatku rolnego w 2024 roku

Podatek rolny w 2024 roku należy opłacić w następujących terminach:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada
   

Te osoby są zwolnione z opłacania podatku rolnego

Do osób, które nie obowiązuje zobowiązania podatkowe należą m.in.  emeryci, inwalidzi z grypy I i II, osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie, a także:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowane są zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które działkowiec posiada na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należy się do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.