Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wieś > Startuje XXI konkurs KRUS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 13.02.2024 22:21

Startuje XXI konkurs KRUS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Tabliczka KRUS
East News/ARKADIUSZ ZIOLEK

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła właśnie kolejną edycję konkursu, który skierowany jest do właścicieli gospodarstw rolnych. Każde gospodarstwo może wziąć udział. Laureatów czeka ufundowana przez organizatorów nagroda pieniężna oraz nagrody rzeczowe.

Warunki uczestnictwa i cele Konkursu

Głównym celem XXI Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w konkursie gospodarstwa małe i duże. 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne, prowadzące działalność rolniczą, z których przynajmniej jeden właściciel to osoba pełnoletnia ubezpieczona w KRUS. W poprzednich edycjach Konkursu udział wzięło ponad 24 tysiące indywidualnych gospodarstw. 

Z regulaminu Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" wynika, że udziału nie mogą wziąć gospodarstwa, które uczestniczyły w poprzednich edycjach i zdobyły I miejsce w etapie centralnym oraz uzyskały tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Co istotne, wyklucza się takie gospodarstwa, nawet jeśli właściciel się zmienił. 

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane przez organizatora, współorganizatorów i innych fundatorów- przedstawia regulamin Konkursu

Rolnicy zorganizują kolejny wielki protest. Znamy miejsce i datę

Kto organizuje Konkurs?

W tej edycji, jak i w poprzednich organizatorem Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast współorganizatorami są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
 • Państwowa Inspekcja Pracy, 
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia

Patronatem Honorowym Konkursu jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Współorganizatorami konkursu mogą również zostać inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłoszą chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu- czytamy w regulaminie Konkursu

Na jakie terminy należy zwrócić szczególną uwagę:

 1. 25.04.2024 r. – upłynięcie terminu zgłaszania udziału w Konkursie
 2. 05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego 
 3. 08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych 

Czego dotyczą eliminacje Konkursu

Uczestniczący w Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" właściciele gospodarstw, będą zobligowani do zaprezentowania swojego miejsca pracy, w tym także osiągnięć zawodowych. Komisja konkursowa przeprowadzi profesjonalny audyt dotyczący bezpieczeństwa pracy w zgłoszonym gospodarstwie. 

Zadaniem audytu będzie sprawdzenie, czy w gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia. Drugą kwestią będzie to, czy wyeliminowane zostały zagrożenia wypadkowe. 
Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

 • organizacja obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej;
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń,  instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych;
 • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
 • sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin, paliwami, nawozami i innymi substancjami niebezpiecznymi;
 • rozwiązania stosowane w trosce o środowisko naturalne;
 • organizacja miejsca pracy oraz wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci, a także estetyka gospodarstwa;
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
   

Skład komisji to specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, którzy reprezentują:

 1. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 
 2. Państwową Inspekcję Pracy;
 3. Ośrodki Doradztwa Rolniczego; 
 4. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 
 5. Ochotniczą Straż Pożarną;
 6. Inne instytucje działające w środowisku wiejskim.