Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Termin na zrobienie opłaty mija 15 maja. Każdy rolnik musi zapłacić
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 07.05.2024 12:39

Termin na zrobienie opłaty mija 15 maja. Każdy rolnik musi zapłacić

banknoty
Fot. materiały własne

Zostało już niewiele czasu do uiszczenia obowiązkowej opłaty nałożonej na posiadaczy gruntów ornych. Mowa tu o podatków rolnym, który wprowadzono w życie ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku. Rolnicy, którzy na początku roku otrzymali decyzję z dokładną kwotą za grunty rolne, mają w niej wyszczególnione cztery terminy opłat. 15 maja mija termin opłaty za drugi kwartał. 
 

Kto obowiązkowo zapłaci podatek rolny

Obowiązkowa opłata z tytułu podatku rolnego za 2024 rok to zobowiązanie podatkowe, które dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, mającej określone prawa do gruntu. Osoby, które muszą płacić podatek rolny to właściciele gruntów, którzy nabyli prawo do własności gruntów kupując ziemie, dziedzicząc ją, otrzymując w spadku lub w ramach darowizny. 

Płacić podatek muszą także posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów publicznych oraz dzierżawcy gospodarstw rolnych. Opłacie nie podlegają te grunty, które są wykorzystywane do pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy uiścić podatek od nieruchomości.

Tragedia w Małopolskim. Nie żyje 63-latek przygnieciony przez ciągnik

Czego dotyczy podatek rolny

Podatek rolny nałożony jest na grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków odpowiednimi skrótami. 

 • R - grunty orne
 • S - sady
 • Ps - pastwiska
 • Br - grunty rolne zabudowane
 • Wsr - grunty pod stawami
 • W - grunty pod rowami
   

Jakie są stawki za podatek rolny w tym roku?

Gminy wyliczają wysokość podatku w oparciu o cenę kwintala żyta, podaną przez Główny Urząd Statystyczny. W tym roku podatek jest wyższy.

GUS wyliczył średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024. Kwota wynosiła 89,63 zł za 1dt. 

Kwoty podatku w tym roku wynoszą: 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych oraz 448,15 zł za 1 ha pozostałych gruntów.

Każdy zobowiązany do opłaty podatku rolnego otrzymał pismo decyzyjne o dokładnej kwocie, jaką należy opłacić. Można to zrobić u sołtysa, przez przelew bankowy na konto podane w liście lub w kasie gminy.

Do kiedy jest czas na opłatę podatku rolnego?

Podatek rolny przekraczający 100 zł, należy opłacić w czterech ratach: 

 1. 15 marca
 2. 15 maja
 3. 15 września
 4. 15 listopada