Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Ceny > Ceny ziemi rolnej w 2024. GUS podał najnowsze dane
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 12.02.2024 13:21

Ceny ziemi rolnej w 2024. GUS podał najnowsze dane

ziemia rolna
fot. Pixabay/Harald_Landsrath

Sprawdzanie cen gruntów rolnych jest często istotną kwestią dla każdego rolnika, któremu zależy na sprzedaży lub na zakupie dodatkowych gruntów pod uprawę. Uwarunkowanie cen zależne jest głównie od lokalizacji, klasy gleby czy powierzchni danego gruntu. Agencja Rolna udostępniła dane dotyczące cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych. 

Ceny ziemi potrzebne do podjęcia kredytu

Zaktualizowanie co roku cen ziemi jest istotne, nie tylko ze względu na popyt i podaż w tym zakresie, ale także do udzielenia kredytu rolnikowi. Bank, który udziela kredytu preferencyjnego, w głównej mierze opiera się właśnie na danych dotyczących średniej ceny ziemi rolnej, podanych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwa razy w roku. 

Aby rolnik mógł ubiegać się o kredyt z linii: RR (na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym), Z ( na zakup użytków rolnych) czy MRcsk (z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników), bank weźmie pod uwagę jakości gruntów z uwzględnieniem podziału na klasy ziemi. 

Klasę ziemi można podzielić na grunty dobre ( klasa ziemi I, II, IIIa, łąki oraz pastwiska I i II klasy), grunty średnie (klasa IIIb, IV, łąki oraz pastwiska III i IV klasy) a także grunty słabe (klasa V, VI, łąki i pastwiska V i VI klasy). 

Jarosław Kaczyński o Wojciechowskim: "Powinien swą misję zakończyć"

Średnie ceny ziemi klasy dobrej i średniej. GUS podał nowe dane

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła dane dotyczące ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych (z podziałem na klasy ziemi), które będą obowiązywać od 16 lutego 2024 roku. 

Tak klasyfikują się średnie ceny gruntów dobrych z klasy I,II i IIIa, uporządkowane od najdroższej do najtańszej w poszczególnych województwach:

 1. Wielkopolskie – 105 460 zł/ha
 2. Kujawsko-pomorskie – 89 122 zł/ha;
 3. Opolskie – 82 714 zł/ha;
 4. Mazowieckie – 80 831 zł/ha;
 5. Lubelskie – 80 698 zł/ha;
 6. Podlaskie – 78 889 zł/ha;
 7. Łódzkie – 77 797 zł/ha;
 8. Warmińsko-mazurskie – 69 077 zł/ha;
 9. Pomorskie – 66 667 zł/ha;
 10. Śląskie – 61 395 zł/ha;
 11. Małopolskie – 61 221 zł/ha;
 12. Dolnośląskie – 55 367 zł/ha;
 13. Zachodniopomorskie – 53 000 zł/ha;
 14. Podkarpackie – 51 639 zł/ha;
 15. Lubuskie – 47 857 zł/ha;
 16. Świętokrzyskie – 47 819 zł/ha;

Jak przedstawiają się średnie ceny ziemi klas  IIIb i IV w kolejności od najbardziej opłacalnych do tych najmniej korzystnych?

 1. Wielkopolskie – 84 830 zł/ha;
 2. Kujawsko-pomorskie – 69 961 zł/ha;
 3. Podlaskie – 69 436 zł/ha;
 4. Mazowieckie – 67 404 zł/ha;
 5. Łódzkie – 64 270 zł/ha;
 6. Warmińsko-mazurskie – 59 316 zł/ha;
 7. Pomorskie – 56 949 zł/ha;
 8. Opolskie – 56 435 zł/ha;
 9. Lubelskie – 52 671 zł/ha;
 10. Małopolskie – 49 510 zł/ha;
 11. Dolnośląskie – 48 960 zł/ha;
 12. Śląskie – 47 578 zł/ha;
 13. Lubuskie – 39 387 zł/ha;
 14. Podkarpackie – 38 294 zł/ha;
 15. Świętokrzyskie – 37 355 zł/ha;
 16. Zachodniopomorskie – 34 571 zł/ha;
   

Średnie ceny gruntów słabych. GUS ujawnił średnie ceny

Klasyfikacja średnich cen gruntów rolnych klas V i VI w 16 województwach w Polsce przedstawia się następująco:

 1. Wielkopolskie – 63 915 zł/ha;
 2. Warmińsko-mazurskie – 53 914 zł/ha;
 3. Podlaskie – 53 279 zł/ha;
 4. Kujawsko-pomorskie -51 030 zł/ha;
 5. Mazowieckie – 50 296 zł/ha;
 6. Pomorskie – 45 750 zł/ha;
 7. Łódzkie – 43 648 zł/ha;
 8. Dolnośląskie- 42 583 zł/ha; 
 9. Opolskie – 41 811 zł/ha;
 10. Śląskie – 41 182 zł/ha;
 11. Małopolskie – 37 455 zł/ha;
 12. Lubuskie – 33 435 zł/ha;
 13. Lubelskie – 33 046 zł/ha;
 14. Zachodniopomorskie – 31 667 zł/ha;
 15. Podkarpackie – 29 939 zł/ha;
 16. Świętokrzyskie – 28 457 zł/ha;


Podsumowując, średnie ceny gruntów klasy dobrej w całej Polsce utrzymują się na poziomie 78 333 zl/ha, średnia ceny gruntów klasy średniej jakości ogółem wynosi 63 251 zl/ha, natomiast średnia cena gruntów słabych w Polsce to 48 837 zl/ha