RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Wiemy, ilu producentów zboża złożyło wnioski o dotacje od 1.06
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 08.06.2023 17:00

Wiemy, ilu producentów zboża złożyło wnioski o dotacje od 1.06

zboże i pieniądze
unsplash.com

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dotacje dla rolników z sektora zbóż i nasion oleistych, którzy doświadczyli strat gospodarczych z powodu przywozu ziarna z Ukrainy. W ciągu zaledwie pięciu dni (od 1.06 do 6.06) złożono 6,1 tys. wniosków o wsparcie finansowe.

Dla kogo przewidziane są dopłaty? Odbiorcy wsparcia

Dopłaty można otrzymać dla następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Do Agencji wpłynęło już 6,1 tys. wniosków, z czego najwięcej pochodzi z województw łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego.

O dotacje mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Doświadczyli strat gospodarczych z powodu zwiększonego przywozu zbóż i nasion oleistych z Ukrainy.
  • Złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2022, w którym zadeklarowali uprawę wymienionych wcześniej gatunków roślin. Wniosek mógł zostać złożony przez rolnika lub jego małżonka, jeżeli prowadzili wspólnie działalność rolniczą.
  • Posiadają nadany numer identyfikacyjny.
  • Wyrazili zgodę na komunikację za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Wsparcie obejmuje również spółdzielnie produkcji rolnej i spółdzielnie rolników. W przypadku śmierci rolnika w okresie między złożeniem wniosku a wydaniem decyzji, wsparcie może zostać przyznane na wniosek jego małżonka. Dotacje nie przysługują rolnikom, którzy jednocześnie są podmiotami skupującymi zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez nich produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju roślin.

Jakie inne warunki muszą spełnić rolnicy?

Maksymalna powierzchnia, która kwalifikuje się do uzyskania dotacji, wynosi 300 ha. Aby otrzymać wsparcie, rolnicy muszą sprzedać wymienione wcześniej gatunki roślin takim podmiotom, które zajmują się obrotem, skupem lub przetwórstwem zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być również podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez niego produkcją zwierzęcą.

Sprzedaż wymienionych gatunków roślin musi nastąpić w następujących terminach:

  • Od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. - w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku.
  • Od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. - w przypadku kukurydzy.

Transakcje muszą być udokumentowane fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Sposób i terminy składania wniosków

Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Dostęp do wniosku jest możliwy po zalogowaniu się na platformie, tak samo jak w przypadku eWnioskuPlus, aplikacji IRZplus lub elektronicznego wniosku o płatność (eWoP). 

Dokumenty można składać od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Małżonkowie rolników, których zmarli w okresie między złożeniem wniosku a wydaniem decyzji o przyznaniu wsparcia, mają więcej czasu na ich przesłanie, do 10 września 2023 r. Wysokość dotacji, jaką można otrzymać, zależy m.in. od gatunku sprzedanych roślin.