Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > 10 najczęstszych wypadków w rolnictwie w 2023 roku. KRUS opublikował statystyki
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 15.06.2024 19:37

10 najczęstszych wypadków w rolnictwie w 2023 roku. KRUS opublikował statystyki

ciągnik na polu
fot. Pixabay/ jackmac34

Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego publikuje podsumowanie poprzedniego roku dotyczące wypadków w rolnictwie. Informacje zbierane są na podstawie postępowań powypadkowych oraz wypłat jednorazowych odszkodowań dla rolników spowodowanych wypadkiem lub śmiercią. W 2023 roku najczęściej dochodziło do wypadków wskutek m.in. bałaganu w obejściu gospodarstwa czy złego stanu nawierzchni podwórzy. Co jeszcze znalazło się w zestawieniu? 

KRUS gromadzi dane o wypadkach w rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zajmuje się postępowaniami powypadkowymi oraz wypłacaniem jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy w rolnictwie lub rolniczej choroby zawodowej. 

W kwestii Kasy są również działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Do KRUS w 2023 roku zgłoszono 10 709 wypadków z udziałem rolników. Z informacji przekazanych przez Kasę wynika, iż jest to o 940 wypadków rolniczych mniej względem 2022 roku.

Nicola z "Rolnika" powiększyła usta. Reakcja mężczyzn natychmiastowa

10 najczęstszych wypadków w rolnictwie

Z podsumowania wypadków rolniczych KRUS wynika, że w 2023 roku wypłacono 8 422 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej. Jednorazowych odszkodowań z tytułu śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej wypłacono 45. KRUS wypłacił jednorazowe odszkodowania w następstwie tych wypadków:

 1. Upadek osoby - 4 235 zdarzeń,
 2. Upadek przedmiotów - 590 zdarzeń,
 3. Zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami - 375 zdarzeń,
 4. Uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechaniczni - 208 zdarzeń,
 5. Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu - 132 zdarzenia, 
 6. Pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń - 936 zdarzeń,
 7. Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta - 1060 zdarzeń,
 8. Pożar, wybuch, działanie sił przyrody - 40 zdarzeń,
 9. Działanie skrajnych temperatur - 38 zdarzeń,
 10. Działanie materiałów szkodliwych - 10 zdarzeń.

Ponadto wypłacono jednorazowe odszkodowania wskutek nagłych zachorowań (83 zdarzenia) oraz 715 wskutek innych zdarzeń. Łączna kwota kwota odszkodowań wypłaconych przez KRUS wynosiła 67 160 029 zł. 

Główne powody wypadków rolniczych

Rolnik to zawód wymagający umiejętności o szerokim zakresie oraz wiedzy o bezpieczeństwie i higieny pracy podczas wykorzystywania w pracy maszyn rolniczych. KRUS odnotował najczęstsze powody, dla których rolnicy doznali uszczerbku na zdrowiu. Są to:

 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych;
 • niewłaściwe uchwycenie i trzymanie narzędzi oraz niewłaściwe zabezpieczenie maszyn, urządzeń i narzędzi podczas postoju lub w ruchu;
 • brak lub niewłaściwy stanu osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzeń;
 • nieużywanie ochron (przede wszystkim braku odpowiedniego obuwia roboczego lub noszenie nieodpowiedniego);
 • niestosowanie drabin i podestów przy pracy na wysokości oraz niewłaściwa obsługa zwierząt i postępowanie z nimi;
 • użytkowanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin, brak poręczy i barierek;
 • wystające progi i niezabezpieczenie otworów zrzutowych i kanałów gnojowych;
 • bałagan w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych;
 • zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych; 
 • brak odpowiednich przejść i dojść.

Oprócz tego rolnicy ulegali wypadkom przez pośpiech, brak koncentracji, nadmierny wysiłek fizyczny oraz warunki atmosferyczne.