Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > ARiMR: trwa nabór wniosków o dopłaty za materiał siewny
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 28.05.2023 18:00

ARiMR: trwa nabór wniosków o dopłaty za materiał siewny

sadzonki roślin
unsplash.com

W okresie od 25 maja do 25 czerwca 2023 roku otwarty jest nabór wniosków o przyznanie dopłat za zużyty materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, używany do siewu lub sadzenia. W tegorocznym programie wprowadzono osobne stawki wsparcia dla ekologicznych sadzonek i ziarna. Przyznane dopłaty mają charakter pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Dopłaty za zużyty materiał siewny. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie za zużyty materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, używany do siewu lub sadzenia, może być otrzymane przez rolników, którzy są zarejestrowani jako producenci lub gospodarstwa. Środki są przyznawane na powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych wybranymi gatunkami roślin uprawnych, takimi jak:

  • zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto,
  • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny, łubin, soja, wyka siewna,
  • ziemniaki.

Warunki i kwota pomocy

Dopłaty przyznawane są na powierzchnię gruntów ornych, na których zastosowano materiał siewny kategorii elitarny, kwalifikowany lub ekologiczny. Całkowita kwota pomocy de minimis, którą jednemu producentowi rolnemu można przyznać w okresie trzech lat podatkowych, nie może przekroczyć 20 000 euro.

Wysokość pomocy jest obliczana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni upraw i stawki dopłaty. Dopłaty nie obejmują upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Warto dodać, że – zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w poprzednim roku rolnicy złożyli około 65 tysięcy wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

Składanie wniosków o dopłaty

Dostępne są trzy sposoby złożenia wniosków o dopłaty:

  1. Bezpośrednie złożenie w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.
  2. Nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce Poczty Polskiej.
  3. Wysłanie przez platformę ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl.