Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Maszyny > Drony stosowane w ochronie roślin
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 08.09.2023 13:59

Drony stosowane w ochronie roślin

Dron rolniczy
krir.pl

MRiRW wydało zgodę na dopuszczenie dronów rolniczych do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin. Nowe technologie mogą ułatwić pracę rolnikom. 

Drony rolnicze

Zarząd Krajowej Rady Izby Rolniczej w dniu 24 lipca 2023 roku wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przygotowania przepisów krajowych, umożliwiających dopuszczenie dronów rolniczych (bezzałogowych statków powietrznych) do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin oraz o uproszczenie procedur zgłaszania lotów dronami powyżej 25 kg.

W odpowiedzi na ww. wystąpienie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następujące informacje:

Ministerstwo zgadza się z koniecznością wdrażania w rolnictwie nowych technologii, w szczególności dotyczących rolnictwa precyzyjnego. Zgadzamy się także, że bezzałogowe statki powietrzne oferują rolnictwu szereg istotnych zastosowań. – możemy przeczytać na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych krir.pl

Akty prawne zezwalające na użycie dronów rolniczych

Zasady stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym, w tym z użyciem dronów, objęte są obecnie prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi zasadami, transponowanymi do prawa krajowego:

„Środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego”. – Art. 38. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Zasada ta dotyczy zatem obecnie tak załogowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych. Przepisy unijne, jak i krajowe, nie wykluczają zatem możliwości stosowania dronów w ochronie roślin – dotyczą ich jednak takie same regulacje jak załogowych statków powietrznych. W szczególności należy tutaj wskazać na konieczność dopuszczenia do obrotu środków ochrony roślin z przeznaczeniem do takiej aplikacji.

Zastosowanie dronów w rolnictwie

Oprócz wspomnianej ochrony roślin, zastosowanie dronów w rolnictwie może dotyczyć m.in. rolnictwa precyzyjnego, które wymaga najnowszych i możliwie najdokładniejszych technik pomiarowych. Drony pozwalają na tworzenie map, które mogą pokazywać znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji danego plonu, dzięki któremu producenci będą znali kondycję uprawianych roślin oraz poznają ich dobowy cykl aktywności. 

Rozwój technologii obserwacyjnej i konstrukcyjnej dronów pozwala na szerokie zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w wielu dziedzinach życia. W szczególności tam, gdzie jest utrudniony dostęp obserwacyjny. Obecnie BSP mają zastosowanie w celach badawczych, naukowych, transportowych, sportowych czy też reklamowych. Aktualnie drony w głównej mierze są wykorzystywane zarówno do analiz geoprzestrzennych, jak i do monitorowania zagrożeń.

 Źródła: krir.pl; gov.pl