RolnikInfo.pl > Ceny > Dzisiaj ostatni dzień składania wniosków o dopłaty dla części osób
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 19.07.2023 11:00

Dzisiaj ostatni dzień składania wniosków o dopłaty dla części osób

polskie banknoty
unsplash.com

Do 19 lipca 2023 r. nabór w ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Dotychczas do ARiMR wpłynęło blisko 2900 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 481 mln zł.

19 lipca ostatnim dniem na złożenie dokumentów o dotacje w ramach obszaru D

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, zmianą jej profilu czy wprowadzaniem innowacji, 19 lipca mają ostatni dzień na złożenie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin ten został przedłużony o dwa tygodnie w porównaniu do poprzedniej daty granicznej składania wniosków o dotacje. 

Z bieżących statystyk przekazanych przz ARiMR wynika, że w bieżącym naborze gospodarze ubiegają się już o ponad 481 mln zł. Do ARiMR wpłynęło dotychczas blisko 2900 wniosków. Najwięcej z nich (ponad 300) złożono w województwie lubelskim.

Kto może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dopłaty?

O opisywaną pomoc finansową mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Muszą oni posiadać nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha. Jego wielkość ekonomiczna powinna mieścić się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro, a wnioskujący zobligowany jest do prowadzenia w celach zarobkowych działalności rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Jakie inwestycje mogą być realizowane w ramach obszaru D?

W ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” rolnicy mogą realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej, a także z budową, remontem z modernizacją budynków lub budowli niezbędnych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż pięć lat. 

Powiązane