Ptasia grypa - obszary wysokiego ryzyka
Jai79/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 28 Kwietnia 2021

Główny Lekarz Weterynarii: Obszary wysokiego ryzyka w 4 województwach

Zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii na terenie czterech województw wyznaczone zostały obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski. Jak wynika z komunikatu, na terenie wyznaczonych powiatów, powiatowy lekarz weterynarii, bądź wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii w zależności od sytuacji epizootycznej na danym obszarze może wprowadzić dodatkowe zakazy.

Jak powiadomił wczoraj Główny Lekarz Weterynarii, w Polsce wyznaczone zostały obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków. Obszary wysokiego ryzyka wyznaczono na terenach czterech województw w kraju.

ptasia grypa

Fot. Na postawie GIW

Andrzej przedstawi ojcu kogoś ważnego. Andrzej przedstawi ojcu kogoś ważnego. "Ktoś, na kogo Gienek czekał od dawna"Czytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

Zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, wskazano środki zmniejszające ryzyko, jakie mogą zostać wdrożone w zależności od sytuacji epidemiologicznej, są to między innymi zakazy:

  • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu (wyjątek stanowi sytuacja, gdy drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem, lub gdy drób jest pojony i karmiony w zamkniętych pomieszczeniach)
  • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu (za wyjątkiem sytuacji, gdy ryzyko wprowadzenia wirusa uznane zostanie za nieistotne ze względu na m.in. charakterystykę gospodarstwa),
  • gromadzenia drobiu na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych

Wszystkie zakazy zostały opisane w komunikacie >tutaj<.

Jak zaznaczono w komunikacie, na obszarach wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzeniania się wirusów ptasiej grypy powiatowy lekarz weterynarii, bądź wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii w zależności od sytuacji epizootycznej na danym obszarze może wprowadzić powyższe zakazy.

Ptasia grypa w Polsce

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii, na podstawie badań przeprowadzonych do dnia 23 kwietnia 2021 roku (miniony piątek) stwierdzono w 2021 roku w Polsce 245 ognisk ptasiej grypy. Do tej pory najwięcej ognisk ptasiej grypy potwierdzono w województwach: mazowieckim, wielkopolskim oraz pomorskim.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku stwierdzono 51 ognisk ptasiej grypy w Polsce, z czego 32. w I półroczu i 19 w II półroczu, co w porównaniu z danymi z tego roku pokazuje, w jak szybkim tempie dochodzi do rozprzestrzeniania się wirusa. W związku z dramatyczną sytuacją, z jaką mierzą się dziś hodowcy drobiu, posłowie skierowali interpelacje poselskie do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, pytając, na jaką pomoc i na jakie odszkodowania będą mogli liczyć hodowcy, o czym więcej pisaliśmy >tutaj<.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Jeżeli chcesz podzielić się informacjami dotyczącymi zdarzenia, które związane są z rolnictwem lub Twoim gospodarstwem, koniecznie napisz do nas na adres redakcja@rolnikinfo.pl

Źródło: GIW

Następny artykuł