Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Ceny > Hurtowa sprzedaż miodu jest nieopłacalna. Czy właściciele dużych pasiek zrezygnują z zawodowego pszczelarstwa?
Joanna Kowalska
Joanna Kowalska 31.08.2023 15:53

Hurtowa sprzedaż miodu jest nieopłacalna. Czy właściciele dużych pasiek zrezygnują z zawodowego pszczelarstwa?

None
pexels.com @ Anete Lusina

Pszczelarstwo to sektor produkcji zwierzęcej, który ma istotny wpływ na wyniki produkcji roślinnej. Obecność miododajnych owadów pozytywnie przyczynia się do cech jakościowych i ilościowych produktów takich jak gryka, jabłka czy rzepak. Jednak tendencje na polskim rynku, obserwowane od kilku lat, być może zmuszą właścicieli największych pasiek do zamknięcia swojej działalności. 

Polskie pszczelarstwo jest rozdrobnione

W Polsce, produkuje się wiele gatunków miodu wysokiej jakości. W przeciwieństwie do innych form rolnictwa, pszczelarstwo wydaje się nie być wrażliwe na intensyfikację produkcji zwierzęcej.

Według danych zebranych przez Instytut Ogrodnictwa, w 2021 roku w Polsce było ponad 87 000 pszczelarzy, którzy utrzymywali nieco ponad 2 000 000 rodzin pszczelich. 

Na terenie naszego kraju większość pasiek składa się nie więcej niż z 50 pni. Pszczelarze posiadający więcej niż 80 uli stanowią jedynie 2% polskich producentów miodu. Jak się okazuje, to właśnie ta grupa boryka się obecnie z największymi problemami związanymi z rentownością produkcji zwierzęcej. 

Im większa pasieka, tym gorzej?

W 2022 roku, oszacowano, że średni miesięczny zysk netto pszczelarzy posiadających 150 pni, wyniósł około 6 250 PLN. Biorąc pod uwagę fakt, że przy takiej ilości uli nie pracuje tylko pszczelarz, ale cała jego rodzina, nie jest to kwota, która zachęciłaby każdego do rzucenia wszystkiego, i przebranżowienia się na produkcję miodu. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że najwięksi polscy pszczelarze w bieżącym roku, osiągną znacznie gorsze wyniki finansowe niż w roku ubiegłym.

Właściciele dużych pasiek, którzy dostarczają na rynek tony miodu, większość towaru sprzedają hurtowo. Obecnie, stawki za miód w hurcie, bez względu na jego gatunek, nie przekraczają kilkunastu złotych za kilogram. Sprzedaż towaru za taką cenę nie jest uzasadniona ekonomicznie dla producentów miodu.

Problem tkwi w imporcie

Opisana tendencja na polskim rynku wynika ze zwiększającej się podaży na miód importowany. W ubiegłym roku, do Polski zaimportowano niemalże 32 000 ton miodu naturalnego, z czego ponad połowa pochodziła z Chin. Drugim, największym dostawcą tego produktu była Ukraina. 

Jeżeli tendencja ta będzie się utrzymywać, duzi pszczelarze będą zmuszeni do likwidowania swoich pasiek, lub zmniejszania skali produkcji. Okazuje się, że może mieć to wpływ nie tylko na producentów miodu. Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego informuje, że funkcjonowanie sektoru pszczelarskiego ma istotny wpływ na produkcję roślinną, w tym sadownictwo oraz rolnictwo. Obecność pszczół wpływa na jakość oraz ilość gatunków takich jak: rzepak, gryka czy jabłonie.