fermy - raport
Otwarte Klatki/Flickr
Autor Aneta Wasilewska - 29 Marca 2021

Nie tylko "mieszczuchom" śmierdzi na wsi. Skala protestów wobec ferm przemysłowych w Polsce

Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym opublikowała raport "Sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych", który ujawnia skalę protestów wśród społeczności wiejskiej w sprawach związanych z ekspansją ferm przemysłowych w Polsce. W przygotowanym raporcie znaleźć można między innymi szereg rekomendacji, które powinny zostać wprowadzone na poziomie krajowym i unijnym. Już niebawem raport ma trafić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Będziemy mono naciskali na ustosunkowanie się do informacji, które w raporcie są zawarte - przekazł Bartosz Zając z Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym dla Rolnik Info.

- Celem raportu było przedstawienie skali protestów, bo nie są to zjawiska incydentalne, oraz pokazanie także tego, że protesty występują prawie we wszystkich województwach. Jak wiadomo pięć województw ( łódzkie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie) jest najbardziej "zafermionymi" obszarami w Polsce, zwłaszcza hodowlą intensywną. Jednak także na obszarach innych województw są już podejmowane próby inwestorów - przekazł nam Bartosz Zając z Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym dla Rolnik Info.

Raport "Sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych" powstał między innymi na postawie pism protestacyjnych, które w latach 2009-2019 składane były w urzędach gmin na terenie Polski. Na podstawie danych zebranych w raporcie, można ujrzeć "ponury krajobraz polskiej wsi", polegający na zanikaniu małych i średnich gospodarstw. To na ich miejscach powstają wielkie fermy przemysłowe, które stanowią zagrożenie dla środowiska.

Kolejny odcinek Kolejny odcinek "Rolnicy. Podlasie". "Emocje jak na grzybobraniu"Czytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

To nie tylko "mieszczuchom" śmierdzi na wsi

- W raporcie chcieliśmy odczarować narrację, że to ludność napływowa z miast, która nie ma pojęcia o tym, czym jest wieś, przeprowadza się na wieś i nagle im śmierdzi, co miałoby doprowadzać do konfliktów społecznych. Z danych, które pozyskaliśmy z anonimizowanych pism protestacyjnych wynika, że za protestami stoi całe spektrum społeczne, bo są to i Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Łowieckie, osoby, które od dziesięcioleci mieszkają na wsi, a także mali i średni rolnicy, którzy są albo wprost zagrożeni tego typu inwestycjami - zaznaczył Bartosz Zając.

Oczywiście, dołączają do nich osoby, które na wieś przeprowadziły się z miasta, ale nie są one jedynymi osobami, które biorą udział w protestach. O jakiej skali protestów w ogóle mowa? Z raportu wynika, że w latach 2009 - 2019 odbyło się łącznie 841 protestów przeciwko fermom przemysłowym. W podziale na województwa liczby protestów prezentują się następująco:

 • małopolskie - 11
 • podkarpackie - 12
 • dolnośląskie - 13
 • śląskie - 18
 • opolskie - 21
 • podlaskie - 22
 • świętokrzyskie - 22
 • lubuskie - 28
 • pomorskie - 38
 • zachodniopomorskie - 41
 • lubelskie - 48
 • warmińsko-mazurskie - 65
 • kujawsko-pomorskie - 71
 • łódzkie - 92
 • wielkopolskie - 155
 • mazowieckie - 184.

Raport trafi nie tylko do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W raporcie znaleźć można szereg rekomendacji, które zdaniem Koalicji powinny zostać wprowadzone na poziomie krajowym, czyli:

 • Stałe monitorowanie wpływu hodowli zwierząt oraz produkcji pasz na środowisko, zdrowie i jakość życia ludzi oraz dobrostan zwierząt.
 • Ograniczenie liczby ferm na danym obszarze,
 • Wdrożenie skutecznych regulacji prawnych przeciwdziałających uciążliwościom zapachowym,
 • Zwiększenie nadzoru nad organami odpowiedzialnymi za kontrolę ferm i gromadzenie danych ich dotyczących,
 • Wspomaganie rolników w przechodzeniu na mniej intensywne metody hodowli zwierząt, a także w zmianie profilu produkcji na produkcję roślinną,
 • Zmniejszenie koncentracji zwierząt na fermach.

W przypadku zmian na stopniu unijnym koalicja proponuje między innymi rezygnację z dopłat budżetu WPR dla hodowli przemysłowych, czy wprowadzenie wyższych norm dobrostanu zwierząt hodowlanych. Powyższe rekomendacje razem z raportem zostaną przekazane w ciągu najbliższych dwóch tygodni zarówno do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i do posłów.

- Raport zostanie wysyłany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do wszystkich posłów zostanie także przesłana skrócona wersja raportu - przekazał Bartosz Zając.

Raport można przeczytać >tutaj<.

danedane

Fot. Raport "Sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych"

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Raport "Sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych"

Następny artykuł