Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR. Nawet 500 tys. zł dla producentów trzody chlewnej
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 15.09.2023 09:14

Ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR. Nawet 500 tys. zł dla producentów trzody chlewnej

pieniądze PLN kalendarz
BiznesINFO

Tylko do 15 września producenci trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z aktualnymi ograniczeniami na rynku rolnym, mogą ubiegać się o pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Pomoc finansowa z ARiMR dla producentów trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 września 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dotychczas zarejestrowano blisko 25 tys. wniosków.

Wsparcie wynosi 100 zł do każdego prosięcia urodzonego między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Kto może otrzymać pomoc?

O dofinansowanie może się starać producent trzody chlewnej zagrożony utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie, który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo utrzymujące świnie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest również zarejestrowanie w ARiMR zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. oraz zgłoszenie ich oznakowania do 31 sierpnia 2023 r.

Prowadzona działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a on sam powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Termin i sposób składania wniosku

Dokumenty od producentów trzody chlewnej zainteresowanych tym wsparciem muszą trafić do biur powiatowych ARiMR najpóźniej 15 września 2023 r. Jest to również termin na dopełnienie wszelkich formalności w tej sprawie. Wnioski należy składać na adres Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. 

Wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR, na platformie ePUAP lub mObywatel, czy też wysyłając wniosek pocztą. W każdym z wymienionych sposobów złożenia wniosku znaczenie ma data wpływu do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę hodowcy świń.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dla producentów trzody chlewnej, wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełnienia znajdują się na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na gov.pl

Źródło: ARiMR gov.pl