Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Rada Kobiet w rolnictwie. Trwa nabór do 12 lipca
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 01.07.2023 12:00

Rada Kobiet w rolnictwie. Trwa nabór do 12 lipca

ręce osoby piszącej na laptopie
unsplash.com

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus ogłosił rozpoczęcie procesu rekrutacji do Rady Kobiet w rolnictwie. Zgłoszenia mogą być składane przez wszystkie chętne kobiety, które są przedstawicielkami m.in. ogólnopolskich organizacji rolniczych i działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dokumenty można przekazywać do MRiRW od 29 czerwca do 12 lipca 2023 r.

Czym jest Rada Kobiet w rolnictwie?

Rada Kobiet w rolnictwie jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej główne zadania to analiza aktualnej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich oraz identyfikacja problemów z nimi związanych. Ponadto, Rada ma za zadanie rekomendować różne inicjatywy mające na celu wsparcie działań społecznych oraz rozwoju kobiet na terenach wiejskich.

Jakie grupy zostaną utworzone w ramach Rady Kobiet?

Jak przekazuje MRiRW, w wyniku obecnego naboru wybrane zostaną kobiety spośród następujących grup:

  • Przedstawicielki ogólnopolskich organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego.
  • Przedstawicielki kobiet, które działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak złożyć zgłoszenie?

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydatki powinny złożyć swoje zgłoszenia przy użyciu formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnym portalu MRiRW. Formularz należy przesłać w dwóch formach: elektronicznej oraz tradycyjnej. Wersję elektroniczną, w postaci skanu własnoręcznie podpisanego formularza, należy przesłać na adres e-mail: [email protected]. Oryginał formularza należy z kolei dostarczyć osobiście do biura podawczego lub wysłać pocztą na adres MRiRW, do Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej.

Warto podkreślić, że w przypadku rekrutacji do Rady Kobiet w rolnictwie ważna jest data stempla pocztowego, która decyduje o zachowaniu terminu składania zgłoszeń. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.